Demokratiskolan

Informationsbristen är ett hot mot demokratin

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2014 20:21 CET

Demokratiskolan är en reaktion på det demokratiska underskottet.

Demokratiskolan är ett nytt projekt som är i startgroparna med att sprida kunskap om hur man startar och driver folkomröstningar och medborgarförslag. I mars startar den första kursen i "aktivt medborgarskap". Syftet är att lära ut konkreta sätt att påverka politiken och driva frågor som engagerar.

Med bakgrund av den nya lagen om folkomröstningar har ett nytt slags problem uppstått i Sveriges kommuner.
En ny undersökning visar att vare sig invånarna eller politikerna vet hur de ny demokratiska verktygen fungerar 
i praktiken. Bara 30% känner till att rätten att starta folkomröstningar ens existerar. Vi tycker det är alarmerande dåligt. 

Enligt den enkätundersökning vi gjorde till Sveriges
290 kommuner så framkom följande:

1. Kommunerna själva har mycket dålig kunskap om hur man ska bemöta och administrera folkinitiativ.

2. Medborgarnas kunskaper är dåliga, vilket leder till att de gör många fel.

3. Dialogen med medborgarna är dålig, vilket skapar  missnöjesfrågor.

4. Många politiker är direkta motståndare till att lokala folkomröstningar

5. Det är för svårt att samla in alla namn i storstadsregioner, vilket gynnar de resursstarka.

6. Flera kommuner har "kört över" medborgarna trots att de samlat in namnen. Dvs röstat ner initiativet i KF

Läs mer på vår hemsida: www.demokratiskolan.org

Tidigare pressmeddelande från 20 januari

I mars 2014 startar projektet Demokratiskolan.

Det ett helt nystartat projekt med målet att försöka ta till vara samhällsengagemanget och få folk att göra något konkret av sitt engagemang. Demokratiskolan skall lära ut hur man gör rent praktiskt för att kunna påverka. Bakom projektet står initiativtagaren Thomas Larsson i samarbete med Studiefrämjandet. Den första kursen startar den 6/3 2014.

Syftet är att skapa en kanal för folkbildning inom demokratifrågor
- Vi kommer att fokusera på att lära ut hur vanliga medborgare kan skapa demokrati och påverka samhället, säger Thomas Larsson. Det finns en ”demokratisk verktygslåda” som består av olika rättigheter och möjligheter att driva politiska frågor och få gehör för sina åsikter. Men det stora problemet är att folk inte vet om att det finns, och än mindre hur de används. Det vill vi ändra på.

Det första steget blir en introduktionskurs i aktivt medborgarskap som kommer att gå i Studiefrämjandets regi i Brygghuset i Stockholm med start den 6 mars.

– Vi vill ta tillvara på de praktiska erfarenheter som finns. Det är slöseri med resurser att folk ska behöva uppfinna hjulet varje gång de vill engagera sig. Vårt mål är att skapa en manual för hur medborgare kan driva folkomröstningar, medborgarförslag, med mera, säger Thomas Larsson som kommer att vara lärare tillsammans med ett flertal föreläsare.

Lobbyister får inte ta över
Demokratiskolan vänder sig till alla som vill lära sig att påverka; privatpersoner, föreningar, intresseorganisationer med flera.

– Idag blir det allt vanligare att starka intressen håller sig med mediestrateger och anlitar professionella lobbyister och PR-byråer för att få sina åsikter hörda i debatten.
Vi tycker det är ojämna odds. Alla mindre intresseorganisationer och medborgare som brinner för en specifik fråga, kommer i skymundan. Vi vill hjälpa dem att konkurrera i debatten på mer lika villkor, tillägger Thomas Larsson.

Det finns ett stort samhällsengagemang ute i hela landet. Både positiv och negativ. Senast har vi sett en skrämmande utveckling i Akalla i somras. Massor av frustrerade ungdomar som ingen lyssnat på tidigare. Med mer inflytande hoppas Demokratiskolan ändra inställningen hos unga idag. 

En motvikt till högerextremismen som ökar i hela Europa
- Ett annat stort problem är det ökade tilltron till direkt icke-demokratiska organisationer som många unga söker sig till. Vi tror att det i botten är fråga om demokratiunderskott. Unga känner inte att de har någon möjlighet att komma till tals. Det minsta vi kan göra är att lära ut om de demokratiska verktyg som de facto finns tillgängliga för alla, avslutar Thomas Larsson som hoppas att många skall gå in och anmäla sig till Demokratiskolan.

Anmälan kan göras på denna länk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Larsson – kommunikatör +46 76 848 73 38
thomas.larsson@demokratiskolan.org

www.demokratiskolan.org 
E-post: info@demokratiskolan.org


Demokratiskolans syfte är att öka folkbildning inom modern deltagande demokrati genom att lära medborgare hur de kan vara med och påverka politiken.