Sveriges Informationsförening

Informationsindex 2006: Informationsbranschen växer

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 15:28 CET

Sveriges Informationsförening och Precis har undersökt hur stor den totala informationsinvesteringen i Sverige är. Genom att studera olika tillväxttal, både inom och utom branschen, konjunkturutveckling och inköpschefsindex visar det sig att Informationsindex för 2006 närmar sig 40 miljarder kronor. En djupstudie av marknads-PR ingår också som visar hur pengarna förflyttas från marknad till information/public relations.


Det finns många indikatorer på att branschens tillväxt är högre och intensivare än på många år. Undersökningar och studier tyder på att informations-/public relations-investeringarna ökar mer än investeringar i andra traditionella kanaler. Tillväxten består dels i ett ökat antal yrkesverksamma inom området men också av ett ökat behov av strategisk kompetens.

- Kommunikationsfrågorna blir mer integrerade i verksamheterna som ett sätt att styra och leda utvecklingen. Fokus ligger på att driva förändring och relevanta aktiviteter. Idag är kommunikation en del i företagets totala konkurrenskraft, kommenterar Bodil Eriksson, informationsdirektör på SCA.

Några exempel på faktorer som omnämns i rapporten, som finns att läsa i sin helhet på www.informationsindex.se är:

- Ökade medel från marknadssidan. Marknadschefer ökar investeringarna inom PR de närmaste åren.
- Positiv löneutveckling. En ökad efterfrågan på senior rådgivning syns också i löneutvecklingen bland seniorkonsulter som varit betydligt högre än den generella löneutvecklingen i branschen.
- PR-byråerna växer. Branschorganisationen Precis medlemsundersökning för 2006 visade på en tillväxt på drygt 15 procent.
- Offentliga sektorn växer. Det är framförallt antalet informatörer i kommunal tjänst som ökar, då den offentliga sektorns behov av att få del av uppmärksamheten växer. De senaste 3 åren har antalet representerade kommuner i Sveriges Informationsförening ökat från 70 till 104.
- Stark efterfrågan på kompetens. I samtal med ett par rekryterings- och bemanningsföretag inom branschen kan vi konstatera att antalet nyrekryteringar utgör 60 procent, vilket också visar på branschens tillväxt.
- Vår jobbannonstjänst har ökat från 2005 till 2006 med 270 procent, vilket är en av flera positiva indikatorer på branschens utveckling, säger Margaretha Sjöberg, Generalsekreterare/vd, Sveriges Informationsförening.

I Informationsindex ingår även en djupare analys av marknads-PR, d v s den del av marknadskommunikationen som utgörs av egna och icke köpta medier. För fullständig rapport och beskrivning av Informationsindex 2006 vänligen se: www.informationsindex.se

Ladda ned en kort presentation av rapporten i powerpointformat här.

För ytterligare information kontakta:

Margaretha Sjöberg. Generalsekreterare/vd, Sveriges Informationsförening
Telefon: 070-568 02 10 margaretha.sjoberg@sverigesinformationsforening.se

Bo Jansson, ordförande, PRECIS
Telefon: 0708-78 38 58 bo.jansson@precis.se