Stockholms stad

Informationskväll om Sofia skolas satsning på matematiken

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 09:53 CET

Kvällens medborgarmöte har som tema
matematiken på Sofia skola i fokus.

Sofia skola arbetar aktivt för att skapa intresse för matematik, bland annat genom nya specialutrustade matematiksalar.
Under temakvällen berättar och demonstrerar skolans lärare hur de arbetar med matematik på ett nytt spännande sätt.

På medborgarmötet finns även möjlighet att ta upp andra frågor som rör Katarina-Sofia. Frågor som tas upp på stadsdelsnämndens kommande sammanträde hittar du på vår hemsida samt i receptionen på stadsdelskontoret, Östgötagatan 10. Information ligger ute cirka en vecka före aktuellt sammanträde.

På medborgarmötena medverkar politiker från stadsdelsnämnden och tjänstemän från förvaltningen.

Detta är Katarina-Sofia stadsdelsnämnds sista medborgarmöte.

Onsdag 6 december kl 18:00 Sofia skola, Skånegatan 117 Ingång B 1, hiss till Sal 501 plan 5.

Margareta Björk
Ordförande i Katarina-Sofia stadsdelsnämnd