Moretime Group

Informationsmemorandum - förvärv av aktier i MDS

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 11:41 CET

Informationsmemorandum upprättat med anledning av erbjudande från Moretime Professional Services AB (publ), 556654-5835 om förvärv av samtliga aktier i MDS Digital Solutions AB, 556923-3256 finns nu publicerat på www.moretimegroup.se

Informationsmemorandumet sammanfattar den information som lämnades i samband med Moretimes extra bolagsstämma som hölls den 19 november 2015.

Kontakt vid frågor:
Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.