Sorundanet

Informationsmöte 19/5 om bildandet av två nya pigga kommuner!

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 00:42 CEST

Västerby 2014-05-13: Sorundanet Nynäshamns kommunparti, ett parti verksamt i Nynäshamns kommun, vill utreda om två nya kommuner är bättre än en gammal. Efter 10 år i politiken inser vi att en nystart för hela Nynäshamns kommun behövs. Vi tror att två nya pigga kommuner är en framtidsinvestering. Därför anordnar Sorundanet ett infomöte den 19 maj kl 19.00 i Sorunda Bygdegård.

“Vi tror att kommuner med ett starkt lokalt engagemang och demokrati har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Viktiga beslut fattas i öppna och konstruktiva samtal där alla bidrar med sin kunskap och erfarenhet. Vi tror på en betydligt större tillväxtpotential för Ösmo-Sorunda kommun och Nynäshamns stad än för dagens Nynäshamns kommun” säger Lena Dafgård, partiledare.

“På mötet kommer Lennart Lundberg från lokalpartiet “Knivsta.Nu” att berätta om hur bra Knivsta kommuns frigörelse från Uppsala blev. Knivsta kommun är nu en av de attraktivaste kommunerna i Sverige med en stark folkökning. Erfarenhet från hur man bygger upp en ny framgångsrik kommun finns alltså. Processen, kriterierna och konsekvenserna är kända. Ekonomin hanteras av skatteutjämningssystemet så ingen ska förlora” fortsätter Lena Dafgård

“En mindre kommun ger förutsättning för lokala, kostnadseffektiva och miljösmarta lösningar som t.ex. en modern VA-plan. Närhet till politiker och beslutsfattare kommer också leda till ett bättre och aktivt ägande av gemensamma resurser som t.ex. kommunala bostadsbolag. Vi tror också att kommunens mål blir tydligare och leder till större engagemang från medborgarna när en kommun är mindre” avslutar Lena Dafgård.

Lena Dafgård

Partiledare

Sorundanet Nynäshamns kommunparti

0708-92 17 50, lena.dafgard@sorunda.net

editVi finns i Nynäshamns kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill med kunskap och långsiktighet förändra hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA

Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se, www.sorundanet.se