AFA Försäkring

Informationsmöte om problem med fukt och kasein Torsgränd 1-27

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 22:08 CEST

Vid ett möte för samtliga hyresgäster i Torsgränd 1-27 den 9 oktober redogjorde AFA Fastigheter för de åtgärder som behöver att göras för att lösa problem med fukt och kasein i fastigheten. 

AFA Fastigheter kan konstatera att undersökningar utförda av externa specialister visar på stora problem med fukt i fastigheten Torsgränd. Vid provtagningar i 31 lägenheter har det i elva lägenheter skett en reaktion med kaseinbaserat flytspackel och fem av dessa har ett saneringsbehov.

 AFA Fastigheter ser allvarligt på dessa problem och på kort sikt kommer vi att:

  • för det första: genomföra en byggnadsteknisk besiktning av fastighetens samtliga lägenheter inklusive luft- och ammoniakmätningar under golven och inspektion av ventilationen.
  • för det andra: vidta nödvändiga åtgärder i berörda lägenheter som exempelvis förstärka ventilationen där det behövs. installera luftrenare och vid behov installera elradiatorer (med hyresnedsättning som kompensation för högre elkostnader)
  • för det tredje: utföra kompletterande undersökningar, gå igenom alternativa lösningar för saneringen av fastigheten och planera för evakuering.

På lång sikt kommer hela fastigheten saneras och samtliga hyresgäster kommer att behöva evakueras.

Enligt de experter vi konsulterat och vad vi vet idag kommer majoriteten av hyresgäster att kunna bo kvar fram till saneringen. Beslut om eventuell tidigare evakuering tas i varje enskilt fall och bedöms efter tekniska och medicinska undersökningar. AFA Fastigheter vill att alla hyresgäster ska känna sig trygga i sitt boende.

Alla hyresgäster kommer att bjudas in till nytt möte inom kort och alla hyresgäster kommer att informeras löpande.

Mer information:
Lars Edberg, Chef Förvaltning, AFA Fastigheter, 08-6964081, lars.edberg@afafastigheter.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-6964816, rolf.eriksson@afaforsakring.se

 

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se