Miljödepartementet

Informationssystem om farliga ämnen i varor utreds

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2003 13:07 CET

Kemikalieinspektionen har fått regeringens uppdrag att ta fram förslag
på ett system för information om farliga ämnen i varor. En strategi ska
utarbetas för att genomföra ett sådant gemensamt informationssystem i
hela EU.
- Det här är ett mycket viktigt uppdrag, säger miljöminister Lena
Sommestad. Idag finns inga samlade krav på information om farliga ämnen
i varor. Med bättre information kan vi konsumenter välja att köpa de
mest hälsosamma och miljövänliga produkterna. Dessutom kan vi hantera
varorna på ett bättre sätt när de har blivit avfall.
I uppdraget ingår att Kemikalieinspektionen ska göra en pilotstudie för
några varuhanteringskedjor, till exempel byggvaror och varor som
innehåller bromerade flamskyddsmedel.

Om ni önskar bilder på miljöminister Lena Sommestad, klicka på
nedanstående länk:http://miljo.regeringen.se/pressinfo/bildarkiv.htm

Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-300 200 8

Kajsa Sundberg
Departementssekreterare
08-405 19 61

Charlotte Unger
Departementssekreterare
08-405 21 54