Svolder AB

INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2008/2009

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 16:48 CEST


VERKSAMHETSÅRET 2008/2009
Delårsrapport I, 3 månader 2008/2009: 18 december 2008
Delårsrapport II, 6 månader 2008/2009: 19 mars 2009
Delårsrapport III, 9 månader 2008/2009: 17 juni 2009
Bokslutskommuniké, 12 månader 2008/2009: 24 september 2009
Årsredovisning, 2008/2009: Början av november 2009
Årsstämma, 2008/2009: 19 november 2009


VERKSAMHETSÅRET 2008/2009
Delårsrapport I, 3 månader 2009/2010: 18 december 2009


Stockholm den 12 september 2008

SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till Pontus Ejderhamn, Ekonomichef, 08-440 37 70.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70