Svolder AB

INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2010

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 11:12 CET

Uppdaterad finansiell kalender för verksamhetsåret 2009/2010

VERKSAMHETSÅRET 2009/2010
Delårsrapport II, 6 månader 2009/2010: 18 mars 2010
Delårsrapport III, 9 månader 2009/2010: 18 juni 2010
Bokslutskommuniké, 12 månader 2009/2010: 22 september 2010
Årsredovisning, 2009/2010: Början av november 2010
Årsstämma, 2009/2010: 17 november 2010 (nytt datum, flyttad från 18 november 2010)

VERKSAMHETSÅRET 2010/2011
Delårsrapport I, 3 månader 2010/2011: 10 december 2010Stockholm den 30 december 2009
SVOLDER AB (publ)

Frågor kan ställas till Pontus Ejderhamn, Ekonomichef, 08-440 37 70.

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.svolder.se.

SVOLDER AB (publ) • Box 70431 • 107 25 Stockholm • Telefon 08-440 37 70