Konkurrensverket

Informationsutbyte kan sätta konkurrensen ur spel

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 10:14 CET

Informationsutbyte mellan företag kan leda till att konkurrensen sätts ur spel. Sådant skadligt informationsutbyte kan ske öppet, inte bara i hemlighet inom en olaglig kartell. Det framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren.

Vid en internationell forskarkonferens i Stockholm, arrangerad av Konkurrensverket, diskuterades hur utbyte av information kan påverka konkurrensen.

Exempel på informationsutbyte som kan vara skadligt för konkurrensen är när företag, eller branschföreningar, sprider information om prissättningskalkyler, policy för prissättning och liknande. Då får företag omedelbart insyn i hur konkurrenter agerar och hur de sätter sina priser.

Konkurrensverket har med framgång drivit ett ärende rörande otillåtet informationsutbyte i form av prislistor inom VVS-branschen. Även internationellt finns flera exempel på hur informationsutbyte stoppats efter rättslig prövning.

- Effekten av informationsutbyte mellan företag kan bli att konsumenterna missgynnas genom att priskonkurrensen sätts ur spel, säger generaldirektör Claes Norgren.

Nyligen tog Konkurrensverket initiativ till en kartläggning av hur branschorganisationer i Sverige arbetar med informationsutbyte och prissättning. Närmare 900 organisationer håller just nu på att besvara en rad frågor på detta ämne.

I samband med forskarseminariet publiceras en antologi med namnet "The Pros and Cons of Information Sharing". Flera ledande forskare ger i boken sin syn på hur informationsutbyte kan påverka konkurrensen.

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Strand, projektledare, tfn 08-700 16 64
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80

Läs mer om konferensen på vår webbplats www.konkurrensverket.se
Kontakta gärna pressekreterare Jimmy Dominius jimmy.dominius@kkv.se för att få del av antologin.