Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Bahamas, Monaco, St. Kitts och Nevis samt St. Vincent och Grenadinerna till riksdagen för godkännande

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 08:43 CEST

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtal om informationsutbyte i skatteärenden med Bahamas, Monaco, St. Kitts och Nevis samt St. Vincent och Grenadinerna.

Avtalen gör det möjligt för Skatteverket att utbyta upplysningar i skatteärenden med myndigheterna i dessa länder och på så sätt bistå varandra vid skatteutredningar. De är ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Avtalen är resultatet av ett projekt i Nordiska ministerrådets regi. Syftet med projektet är att ingå avtal om utbyte av information med jurisdiktioner som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden. Sverige har inom ramen för detta projekt undertecknat informationsutbytesavtal med sammanlagt 26 jurisdiktioner. De nu aktuella avtalen undertecknades under våren 2010.

Förslagen lämnades i fyra propositioner till riksdagen den 6 oktober. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalen och antar lagar om dessa.

 

Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47

Mats Andersson, departementssekreterare
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 18 63


Helena Winter, rättssakkunnig
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 11 43