Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Bermuda förhindrar skattefusk

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 10:28 CEST

Sverige har undertecknat avtal om informationsutbyte i skatteärenden med Bermuda. Avtalet gör det möjligt för det svenska Skatteverket och Bermuda skatteförvaltning att utbyta upplysningar i skatteärenden och därmed förhindra skattefusk.

Bermuda fortsätter på detta sätt att genomföra OECD:s standard för transparens och informationsutbyte på skatteområdet.

Dessutom har ett skatteavtal för fysiska personer och ett avtal om inkomstjustering i internprissättningsärenden undertecknats med Bermuda.

Avtalen är resultatet av ett nordiskt projekt som syftar till att få till stånd avtal om utbyte av information med länder och territorier som har gjort åtaganden till OECD om ökad transparens och utbyte av information i skatteärenden. Tidigare har liknande avtal ingåtts med Isle of Man, Jersey, Guernsey och Caymanöarna. Långt framskridna förhandlingar pågår med bland annat Aruba, Brittiska Jungfruöarna och Nederländska Antillerna.

För att avtalen ska bli gällande kommer de senare att lämnas till riksdagen för godkännande.



Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Christina Svanhagen
Departementssekreterare
08-405 15 38
076-808 68 13