FAO

Informationsverktyg för grödor och utsäde i Afrika lanseras

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 09:48 CET

Interaktiv guide för 43 länder som beskriver när, vad och hur grödor kan planteras

FAO har lanserat ett nytt verktyg i form av en kalender som ger råd om när och vilka grödor som lämpar sig att planteras, beroende på vilken agroekologisk zon det är.  Verktyget omfattar 43 afrikanska länder och över 283 agroekologiska zoner som sträcker sig från torrmark till högland.

Det webbaserade verktyget har utvecklats av FAO:s experter och omfattar mer än 130 grödor, allt från bönor och rödbetor till vete och vattenmelon.

Verktyget vänder sig till bidragsgivare, myndigheter, statliga fältarbetare och frivillighetsorganisationer som arbetar med jordbrukare på den afrikanska kontinenten.

Akutbistånd

FAO:s referenskalender är särskilt användbar i akutsituationer till följd av torka eller översvämningar och för återuppbyggnadsinsatser efter naturkatastrofer eller mänskligt skapade katastrofer.

Förutom grödor ger kalendern även råd om lämpligt utsäde, det vill säga sorter som är testade och anpassade till mark- och klimatförhållandena i varje område.

"Utsäde är kritiskt för att ta itu med de dubbla utmaningarna från en otryggad livsmedelsförsörjning och klimatförändringen, säger Shivaji Pandey, chef för FAO:s enhet för växtproduktion och växtskydd.

"Rätt val av grödor och utsäde är avgörande både för att förbättra livsvillkoren för fattiga och hungrande på landsbygden och för att hantera klimatförändringen.”

”För att kunna göra det valet måste utsäde och planteringsmaterial finnas tillgängligt och åtkomligt och finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt."

Afrikas rika ekologi

Kalenderns 283 agroekologiska zoner visar på den stora rikedom och mångfald som finns i Afrika men även på de utmaningar som kommer av markförstöring, sandintrång på jordbruksmark och översvämningar.

Uppskattningsvis 50 procent av den ökade avkastningen i världen under de senaste tio åren härrör från en förbättrad utsädeskvalitet. Den andra delen av ökningen beror på bättre förvaltning av vattenresurser och förbättrade bevattningsmetoder.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO Africa Crop Calendar