Norrköping Science Park

Informationsvisualisering och Cimple presenteras vid FTTH Conference 2011 i Milano

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 11:00 CET

Cimple, ett verktyg för interaktiv presentation av statistik från Visualiseringscenter C kommer att vara ett viktigt inslag under Europas största bredbandskonferens som äger rum i Milano den 9-11 februari. Konferensen arrangeras av Fiber to the Home Council Europe. Närmare 3000 konferensdeltagare kommer att samlas där aktörer från Europas bredbandsbransch ska diskutera bredbandsutveckling.


Cimple, som är utvecklat inom ramen för Visualiseringscenter C i Norrköping, introducerades för Fiber to the Home Council Europe för några månader sedan. På ledningsnivå såg man snabbt nyttan med verktyget och ville nyttja möjligheten att få en dynamisk och mer utförlig presentation under FTTH Conference. I en av programpunkterna kommer man med hjälp av bland annat Cimple att på ett interaktivt sätt kunna visa nya dimensioner av till exempel bredbandets penetration i Europa, hur marknaden ser ut i dag och hur den kommer att utvecklas under de kommande åren.


Heléne Njord, från Norrköping Science Park kommer att vara på plats i Milano för att visa på nyttan och möjligheterna med informationsvisualisering, med Cimple som exempel.


”Genom att finnas på plats vid den här typen av arrangemang kan vi nå oerhört viktiga målgrupper och berätta att det finns en fantastisk kompetensbas vid Linköpings universitet och Visualiseringscenter C i Norrköping”, säger Heléne Njord. ”Intresset för den här typen av verktyg är stort och det är kul att Cimple så snabbt har fått ett internationellt intresse”, tillägger Heléne.


Cimple gör det möjligt att visa förändringar över tid, låta storleken på koordinatorer variera och ändra färg, allteftersom värdena i statistiken förändras. Staplar och linjer rör sig och sammanhang som annars vore svåra att urskilja går att tyda i en och samma bild. Applikationen är utvecklad av Infviz AB, ett av tre Norrköpingsföretag inom området informationsvisualisering.


Cimple finns tillgänglig direkt via Visualiseringscenter.se/cimpledemo och är fri att testa och använda för den som önskar. Genom att ladda in egen data är det enkelt att skapa egna dynamiska presentationer.

Kontakt
Heléne Njord, Norrköping Science Park, 0709 - 22 85 09
Bo Sundborg, Norrköping Science Park, 011 – 26 41 91.

För mer information och pressbilder
Ulrika Bäckström, Marknadsansvarig Norrköping Science Park, 011 - 26 41 92.