Kodcentrum

​Informator och Kodcentrum samarbetar för livslångt lärande om kod

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 12:06 CET

IT-utbildningsföretaget Informator har tecknat nytt avtal som huvudsponsor för Kodcentrum. Tillsammans vill Kodcentrum och Informator verka för livslångt och generationsöverskridande lärande om kod för barn och unga, lärare och yrkesverksamma programmerare.

–Tillsammans med Kodcentrums hundra volontärer runt om i landet utvecklar vi ett pedagogiskt ramverk för livslångt lärande och utforskande kring kod och digitalt skapande. Stödet från Informator innebär att volontärerna också ges möjlighet att gratis vidareutbilda sig genom Informators egna utbud av programmeringskurser vilket stärker utgångspunkten om det livslånga lärandet, säger Emelie Dahlström, Generalsekreterare på Kodcentrum.

Som huvudsponsor är Informator också med och bidrar med erfarenheter till Kodcentrums utformande av kompetenshöjande insatser för lärare inom ramen för det Vinnova-finansierade skolprojektet Kodstart. Stödet bidrar till en spridning av material om programmering och digitalt skapande i skolan genom workshops med lärare under 2017. Genom stöd till lärare kan Kodcentrum nå fler barn och unga runt om i Sverige med inspiration och konkreta projekt för att skapa med kod i skolan. 

–Informator har vidareutbildat Sveriges programmerare de senaste 26 åren. Vi vill ge tillbaka till samhället genom stötta utvecklandet av kompetenshöjande insatser om programmering och digitalt skapande för lärare så att flera barn och unga kan få koda i skolan, säger Emil Robertsson, VD på Informator.

Om Kodcentrum

Kodcentrum vill bidra till att fler barn och unga får upp ögonen för IT och programmering, oavsett socioekonomisk bakgrund eller kön. Vi ser att grundläggande kunskaper i programmering och digitalt skapande är en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner och tjänster.

Genom lokala samarbeten med skolor, bibliotek och företag engagerar vi lärare som själva vill komma igång med programmering i klassrummet, bibliotek som vill bredda sin verksamhet till att även inkludera digitalt skapande, och företag inom IT-sektorn som vill involvera sina anställda att vara förebilder för nästa generations kodare.

Skolan står inför ett stort kunskapslyft för att erbjuda alla elever likvärdig digital kompetens och grundläggande programmeringskunskaper. Som stöd samlar Kodcentrum det pedagogiska material och de erfarenheter som gjorts under de fyra terminer som våra kodstugor har varit igång.

Redan idag finns allt vårt material tillgängligt helt gratis på sajten Kodboken.se. Mer material riktat mot skolan tas fram i ett projekt finansierat av Vinnova och lanseras under 2017.

Kontakt

Kodcentrum

Emelie Dahlström, Generalsekreterare
Tel: 070-9991600

Informator

Emil Robertsson, VD 
Tel: 070-9998044