Arbetslivsinstitutet

Informella arbetsmarknader problem som växer

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 09:29 CEST

Turkiets inträde i EU betyder att vi står inför utsikten att få in ytterligare 80 miljoner människor på den europeiska arbetsmarknaden. Nästan hälften av arbetskraften i Turkiet finns i informella arbeten och stora grupper i landet väntas bli redo att migrera till väst.

Åtskilliga människor i Turkiet arbetar i den mycket omfattande informella sektorn - och många från etniska minoriteter blir inlåsta i en strukturell position - med vad det innebär att uppehålla sig illegalt i ett land och att arbeta på den svarta arbetsmarknaden.

– Problemet med informella sektorer av arbetslivet är en fråga som växer i Europa och även i Sverige. Europa fördömer "olaglig" migration, samtidigt som den lika rutinmässigt tolereras av ekonomiska skäl, säger professor Carl-Ulrik Schierup på Arbetslivsinstitutet, en av de ansvariga för det europeiska projektet International Migration and Informal Labour Markets.

Projektet syftar till att ge forskare och beslutsfattare i Sverige, Turkiet och övriga Europa underlag till om hur fenomenet migration ska integreras i alla politikområden. Projektet presenteras under en heldag i Stockholm fredag 15 oktober på Arbetslivsinstitutet. Då kommer bland annat ett flertal turkiska forskare att presentera Turkiets bild av den informella ekonomin och arbetsmarknaden - och kopplingar till Europas arbetsmarknad.

Carl-Ulrik Schierup tror att stora grupper i Turkiet kan komma att migrera till väst när landet blir medlem i EU. Han framhåller vikten av ett öppet Europa, bland annat med tanke på Europas kommande behov av arbetskraft.

– Samtidigt överskattar vi inom EU konsekvent människors förmåga att vilja röra på sig, säger han.

Förra EU-kommissionären Anita Gradin och generalkonsuln i Istanbul, Ingmar Karlsson, finns bland de medverkande i seminariet på Arbetslivsinstitutet.

Ytterligare frågor besvaras av:
Bo Johansson
Tel: Bo Johansson 08-619 6732
Mobil: 0733-603 399
E-post: bo.johansson@arbetslivsinstitutet.se