Miljödepartementet

Informella ministermöten i Åre lyfter fram Europas möjligheter till en eko-effektiv ekonomi

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 13:06 CEST

Det svenska ordförandeskapet lyfter fram möjligheterna i en eko-effektiv ekonomi när EU:s miljö- och energiministrar samlas för gemensamt informellt möte i Åre 23-25 juli. Särskilt inbjuden att tala om Europas möjligheter i omställningen till eko-effektiv ekonomi är bl.a. den brittiske ekonomen Lord Nicholas Stern.

Temat eko-effektiv ekonomi återkommer vid flera olika ministerråd under det svenska ordförandeskapet i EU. Först nu under energi- och miljöministrarnas informella möten. Senare i höst under konkurrenskraftsministrarnas möte.

- Vi vill skapa en gemensam förståelse för Europas möjligheter att ta sig ur den ekonomiska krisen genom en grön väg mot stärkt konkurrenskraft, välfärd och nya jobb. En eko-effektiv ekonomi kan visa vägen till de nya jobben, där särskilt små och medelstora företag har en central roll för nya innovativa lösningar, tillväxt och jobb, säger Maud Olofsson.

- Ska vi klara klimatet med växande ekonomier krävs en omställning av sätten vi bygger, bor och transporterar oss. Efterfrågan på miljölösningar som bidrar till den omställningen kommer att vara stor runt om i världen. Genom att vara tidiga in i omställningen kan EU vinna konkurrensfördelar och samtidigt bidra med vår del för klimatet, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Genom att lyfta fram exempel vill ordförandeskapet att visa hur ett engagerat och pådrivande miljöarbete kan resultera i internationella konkurrensfördelar. Det svenska ordförandeskapet vill samtidigt bidra till diskussionen hur en ny Lissabonstrategi för jobb och tillväxt ska resultera i ett grönare Europa. Ministerdiskussionerna om en eko-effektiv ekonomi är även en möjlighet att stärka EU:s position inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn.

Energiministrarna inleder sitt möte på torsdag med en diskussion om en handlingsplan energieffektivisering. Ministrarna kommer även att se över lagförslag för energieffektiva byggnader samt märkning av energieffektiva produkter och däck.

Vid miljö- och energiministrarnas gemensamma session på fredag diskuteras Europas möjligheter bl.a. utifrån mötets bakgrundsrapport från Stockholm Environment Institute: A European Eco-Efficient Economy Governing climate, energy and competitiveness. I samband med arbetssessionen håller Lord Nicholas Stern och Sydafrikas miljöminister Buyelwa Patience Sonjica anföranden. IAE:s generaldirektör Nobuo Tanaka deltar i en efterföljande paneldebatt.

Miljöministrarna kommer att fortsätta diskutera eko-effektiv ekonomi och inspel till Lissabonstrategin tillsammans med John Hontelez från EEB och Jacqueline McGlade från EEA.

Därefter fokuserar miljöministrarna på klimatfrågan. Ordförandeskapet samlar nu ministrarna inför höstens slutspurt i förhandlingarna fram till FN:s klimatkonferens i Köpenhamn. Inbjudna gäster är bl.a. Michael Zammit Cutajar och John Ashe, som leder arbetsgrupperna i FN:s klimatförhandlingar.


Kontakt:
Johanna Martin
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 46 84
070-305 47 74

Frank Nilsson
Tf pressekreterare hos
miljöminister
Andreas Carlgren
070-690 24 33


Anna Bäckman
Presskontakt på
miljödepartementet
076-791 31 89


-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Rapporten: European Eco-Efficient Economy - Governing climate, Energy and Competitiveness (http://www.se2009.eu/sv/moten_nyheter/2009/6/26/ny_rapport_lyfter_europas_mojligheter_att_forma_en_eko-effektiv_ekonomi)