Infor

Infors nya SCM-lösningar ger mer exakta prognoser

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 09:23 CEST

Ger minskade kostnader, förbättrad kundservice, fler intäktsmöjligheter

Infor lanserar en ny version av planeringsverktyget Infor Supply Chain Management. Uppdateringen gör att företag kan förbättra noggrannheten i sin planering och får mer detaljerad information om efterfrågan från kunder.

Infor SCM Demand Planning 6.4 gör det möjligt att minska kostnader för varulager genom att ge mer exakta förutsägelser om kunders efterfrågan. Detta medför ökad produktivitet, förbättrad kundservice och fler intäktsmöjligheter.

De viktigaste funktionerna i Infor SCM Demand Planning 6.4 är:

  • Företag får möjlighet att öka produktiviteten och mer exakt förutsäga och påverka kundernas efterfrågan, och samtidigt kunna få fler intäktsmöjligheter.
  • Nya funktioner gör att såväl planerare, sälj- och marknadsavdelningen som leverantörer får bättre insyn i planerings- och beställningsprocessen. Detta leder till en större och mer exakt insyn i förhållandet mellan efterfrågan och tillgång.
  • Avancerade statistikfunktioner kombineras med kunskap om marknaden från interna och externa informationskällor. Det ger en samlad och exakt bild av den nuvarande situationen, och gör det möjligt för företag att ha minimala lagernivåer. Det blir även lättare att hålla lagerstatusen aktuell, så att de produkter som är mest lönsamma alltid finns i lager.
  • Lösningen kan implementeras på en enda plats eller centralt för att hantera en global efterfrågan med flera försäljningskanaler.
  • Den nya EditGrid-funktionen gör det möjligt att hantera och redigera mycket information, för flera produkter, samtidigt – antingen dagligen, veckovis eller varje månad. Ändringar kan snabbt göras för enskilda eller flera tidsperioder samtidigt.
  • Nya Excel-funktioner främjar fortsatt samarbete under hela planeringsprocessen. Exempelvis kan företag tillhandahålla aktuella ordernummer till leverantörer, som i sin tur uppdaterar kritisk information. Dessa ändringar matas tillbaka in i systemet för ännu mer exakta leveransprognoser.

– Nu när ekonomin har återhämtat sig och den globala efterfrågan ökar, blir planering allt viktigare för att företagen ska öka sina intäkter. Resursplanerare och andra aktörer inom leveranskedjan som kan hantera såväl planering som utförande kommer att vara bäst rustade att anpassa sig till förändringar, och ta tillvara de tillväxtmöjligheter som ges, säger Alan Lindsay, produktchef för SCM-lösningar på Infor.

Mer information:

Infor Supply Chain Management: www.infor.com/solutions/scm/
Infor SCM support: www.infor.com/infornow/inforlive/

För mer information, kontakta:
Tanja Hossfeld, Infor
+49 (0)172 748 11 11
tanja.hossfeld@infor.com

Anna Lagerkvist, Cloudberry Communications
070-240 88 25
anna@cloudberry.se

Om Infor
Infor erbjuder sina drygt 70 000 kunder bättre och mer samarbetsinriktade affärssystem. Infors mjukvara är lätt att köpa, enkel att använda och smidig att hantera. Infors mjukvara är utformad för evolution, inte revolution. Det finns ett bättre sätt: för att ta reda på mer, besök www.infor.com.