Infotiv AB

Infotiv får utmärkelse för stark tillväxt

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 14:06 CEST

Göteborgsbaserade konsultbolaget Infotiv utnämns i dag till ett av Sveriges snabbast växande bolag av Tillväxtkonsulten Ahrens i samarbete med Svenska Dagbladet.

Sedan starten i april 1998 har Infotiv vuxit med i snitt 53,4% per år och expansionen väntas fortsätta. Av 56 deltagare från hela Sverige placeras Infotiv på 11:te plats på Tillväxtlistan. Infotiv erbjuder konsulttjänster, utbildningar samt programvaror som stödjer och effektiviserar företags produktutveckling, produktion och marknadskommunikation.

”Bolaget har haft en stabil tillväxt ända sedan starten för sex år sedan. Att nu få en god placering på en officiell lista över snabbväxande svenska företag ser vi som en bekräftelse på att vi har och har haft en god och bärande tillväxtstrategi,” säger Alf Berntsson, VD, Infotiv AB.

”Att under fem år växa så snabbt, lönsamt och uthålligt som Infotiv AB har gjort är en fenomenal prestation. Att dessutom, trots lågkonjunktur, lyckas växa med 53,4% per år i en IT-relaterad bransch är en utomordentlig bedrift,” säger Thomas Ahrens, grundare Ahrens Rapid Growth.

Infotiv befinner sig i en stark expansionsfas och vid årsskiftet öppnades ett lokalkontor i Trollhättan. En förstärkning av bolaget har samtidigt skett på personalsidan och efter rekrytering av ca tjugo personer de senaste månaderna uppgår antalet medarbetare nu till drygt 100 personer. Fram till årsskiftet beräknas upp till ytterligare ett tjugotal medarbetare tillkomma. Verksamheten har också stärkts genom ramavtal med Saab Automobile rörande konsulttjänster och nyligen erhölls utnämningen ”gynnad” leverantör inom område teknikinformation på AB Volvo.

Ahrens definition på tillväxtföretag är ett företag som under de senaste fem åren haft en genomsnittlig organisk omsättningsökning på minst 25 procent, har minst 50 anställda och en omsättning på minst 50 miljoner kr. Ahrens Rapid Growth och Svenska Dagbladet
har publicerat Tillväxtlistan årligen sedan 1994. Till årets tillväxtlista har 110 företag nominerats och 56 av företagen uppfyller listans kriterier.

Tillväxtlistan 2004 består även av åtta utmanare som har presterat en tillväxt mellan 21-24 procent årligen. En placering på listan är inte bara en belöning för bolagets goda resultat och snabba tillväxt. Det är också ett bevis på nytänkande och ett gott entreprenörskap, som förhoppningsvis inspirerar och utmanar andra företag och koncerner till att stärka tillväxtkraften att nomineras till kommande års listor.
......................................................................................
För ytterligare information vänligen kontakta:
Alf Berntsson, VD
Infotiv AB
Tfn 031-339 39 10
Mobil: 0733-51 39 10

Infotiv är ett snabbväxande konsultföretag som arbetar inom områdena teknik, organisation, information, visualisering och processberedning.
Företaget startades 1998 och har idag 100 medarbetare. Nyligen utnämndes
Infotiv till ett s k gasellföretag av Dagens Industri.
Infotiv genomför uppdrag över hela Sverige och i EU, kunderna är allt från större industriföretag till aktörer i offentlig sektor.