Infotiv AB

Infotiv nyanställer och ökar omsättningen

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 16:35 CEST

Infotiv fortsätter nyanställa och antalet medarbetare
har nu passerat 125 personer. Omsättningen för Infotiv-gruppen uppgick till totalt MSEK 65 räknat på helåret 2003/2004,
vilket innebär en ökning med 36 % jämfört med samma period föregående år.

”Ett intensifierat affärsläge ställer i dagsläget höga krav
på vår personal och för att kunna hantera det ökade antalet
affärsmöjligheter har vi gjort en hel del nyanställningar senaste
månaderna. Detta fokus gäller också centrala funktioner som
ekonomi där vi har anställt en ny ekonomichef med erfarenhet
av tillväxt i snabbrörliga tjänsteorganisationer,”
säger Alf Berntsson, VD Infotiv AB.

”Vad beträffar Infotivs ekonomiska tillväxt räknar vi med att
kunna hålla minst samma tillväxttakt under nästa
verksamhetsår,” fortsätter Alf Berntsson.

Affärs- och kompetensutveckling har fortsatt prioritet hos
Infotiv varför beslut har fattats om drygt 225 utbildningsdagar
under första kvartalet verksamhetsåret 2004/2005.
Under helåret beräknas antalet utbildningsdagar överstiga 550.
Helena Stigsson, nyanställd ekonomichef och medlem
i ledningsgruppen, kommer närmast från Mandator där
hon var verksam som controller.
Infotiv är nominerat till ett av tre ”Bästa Tillväxtföretag” i
Göteborgsregionen för år 2004. Tillväxt-dagen är ett
samarrangemang mellan Business Region Göteborg och
Ahrens Rapid Growth. Prisutdelning kommer att ske 21 oktober.
………………………………………………………………………..
För ytterligare information, v.v. kontakta:

Alf Berntsson
VD
Infotiv AB
Tfn 031-339 39 10
Mobil: 0733-51 39 10