Virtual Intelligence VQ AB

InfoTorg går in som samarbetspartner till VQ Knowledge and Strategy Forum

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 15:52 CEST

Konferensen, ”VQ Knowledge and Strategy Forum”, vänder sig till jurister på advokatbyråer, myndigheter, domstolar och juristavdelningar på bolag, både i Sverige och internationellt. Fokus är förändringar inom advokatbranschen, som t ex de ökade kraven på kostnadseffektivitet och nya betalningsmodeller.

Nu går InfoTorg in som samarbetspartner till VQ för genomförandet av konferensen.

”Detta är den första stora internationella konferensen av det här slaget som anordnas i Sverige och vi vill sätta standarden genom att ordna en förstklassig konferens. Vi är därför väldigt glada att en så stor och välrenommerad informationsleverantör som InfoTorg går in som stöd och samarbetspartner”, säger Helena Hallgarn, en av VQ:s grundare.

”Vi har redan inlett ett mycket positivt samarbete med InfoTorg med en utbildning om Knowledge Management som en del av InfoTorgs juridiska utbildningsserie”, berättar Ann Björk, den andre av VQ:s grundare.

Intresset för frågor kring kunskapshantering (Knowledge Management, KM) och hur förbättrad användning av kunskap kan öka lönsamheten är väldigt stort, inte minst i ljuset av de aktuella marknadstrenderna med prispress och ökade krav på effektivitet.

”Vår styrka är att vi kombinerar juridik, verksamhetsförståelse och IT-kunskaper”, berättar Helena Hallgarn. Vi har utgått från detta när vi har satt samman ämnen och talare till VQ konferensen.

”Det märks att det finns ett väldigt stort intresse för de här frågorna”, säger Pernilla Brouzell, marknadschef på InfoTorg. ”Anmälningarna till vår egen utbildning i september har varit överväldigande många på bara några dagar, och det samma gäller för VQ Knowledge and Strategy Forum i november”.

”Att få vara med och arrangera en två dagars konferens tillsammans med landets ledande KM-konsulter i ämnet känns riktigt inspirerande”, avslutar Pernilla Brouzell.

För mer information om konferensen och anmälan, se http://www.vqab.se/our-offering/knowledge-and-strategy-forum-2010.aspx.

Om VQ

Det var i mars som de tidigare Vinge-juristerna Helena Hallgarn och Ann Björk grundade VQ, ett företag med en helt ny nisch inom advokatvärlden som ska hjälpa advokatbyråer att bättre utnyttja den interna kunskapen via innovativa IT-lösningar. Nu tar man nästa steg med VQ utbildning, där konferensen i november utgör en del. En annan del är den utbildning om Knowledge Management som InfoTorg har anlitat Helena Hallgarn och Ann Björk att hålla den 22 september kl 17-19 i Stockholm, se http://www.anp.se/newsletter/854108/464659457746435E437848405143.

Om InfoTorg

InfoTorg är idag Sveriges ledande leverantör av affärs- och beslutskritiska upplysningar. Företaget tillhandahåller ett omfattande utbud av information från officiella källor om företag, personer, fastigheter, fordon och juridik. InfoTorg ingår i Bisnode-koncernen, ägt sedan 2005 till 70 procent av Ratos och till 30 procent av Bonnier AB. Läs mer om InfoTorg på www.infotorg.se och www.infotorgjuridik.se

För mer information om VQ samt pressbilder, se www.vqab.se eller kontakta gärna VQ direkt:

Helena Hallgarn,                                         Ann Björk

tel 0768-649 224                                         tel 0768-649 225

helena.hallgarn@vqab.se ann.bjork@vqab.se

Kontaktuppgifter InfoTorg:

Pernilla Brouzell

tel 0708-117 104

pernilla.brouzell@infotorg.se

Virtual Intelligence VQ - Strategiska rådgivare för bättre kunskapsutnyttjande, ökad lönsamhet och affärsutveckling