Region Blekinge

Infrastrukturen i Sydsverige måste byggas ut

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 14:36 CET

Sverige måste rusta sin infrastruktur i Sydsverige för att göra transporter till och från svenska företag och svensk industri hållbara och konkurrenskraftiga. Det menar Region Blekinges styrelse i ett yttrande till Näringsdepartementet över Trafikverkets förslag till planeringsunderlag för infrastrukturen 2018-2029.

En väsentlig del av svensk import och export passerar Sydsverige. Den ökande handeln mot centrala Europa, östra Europa och Asien kräver nya satsningar i infrastrukturen.

Synen på hur infrastrukturen bör utvecklas i södra Sverige delar Region Blekinge med övriga regioner i Sydsverige; Blekinge, Skåne, Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Halland står enade om vilka satsningar i infrastrukturen som Sverige måste göra för att transporter till och från svensk industri och svenska företag ska vara konkurrenskraftiga.

Den gemensamma synen innebär tre prioriteringar:

 • Den interregionala tillgängligheten måste öka, det vill säga tillgängligheten mellan regioner och resor på längre avstånd måste bli bättre.
 • Sydsverige måste knytas samman, arbetsmarknaden måste göras större genom bättre förbindelser mellan större städer, mindre orter och deras omland.
 • Godstransporter måste bli hållbara och konkurrenskraftiga.

Region Blekinge anser, utifrån överenskommelsen, att de viktigaste satsningarna i vår region som också meddelats till Näringsdepartementet i yttrandet är att:

 • Kommunikationer mellan regionerna måste bli bättre.
  Åtgärder: Öka kapaciteten på Blekinge Kustbana och Kust till kustbanan.
 • Förbindelserna mellan Sveriges större städer, andra orter och omland måste förbättras så att pendlingsmöjligheter, och därmed arbetsmarknaden, blir större. Detta främjar utvecklingen i regionerna.
  Åtgärder: Börja bygg sträckan E22 mellan Lösen och Jämjö under 2019 och lägg in sträckan Björketorp-Nättraby i planen.
 • Skapa konkurrensmässiga och hållbara transporter.
  Åtgärder: Börja rusta och bygg ut den samhällsekonomiskt lönsamma Sydostlänken.
 • Dessutom måste Trafikverket öka sin kunskap om transportutvecklingen hos våra närmsta grannar, Polen och de baltiska staterna, där stora investeringar görs i transportinfrastruktur och hamnar vid Östersjön.

– Vårt strategiska läge gör att ett starkt Blekinge och ett starkt Sydsverige gynnar hela Sveriges tillväxt och framsteg, säger Christina Mattisson (S), regionråd. Vi vill samverka med staten, kommunerna, näringslivet och andra aktörer för att på bästa sätt ge förutsättningar för Blekinges, Sydsveriges och Sveriges utveckling.

Läs hela yttrandet här.

Övriga beslut
Vid regionstyrelsens möte beslutades också om att anslå medel till Business Blekinge, ett projekt där kommunerna, länsstyrelsen i Blekinge och regionala samarbetspartners gemensam ska arbeta för att attrahera utländska investeringar till Blekinge, tillsammans med bland andra Business Sweden. Projektets mål är att proaktivt arbeta för att skapa etableringar i regionen och etablera rutiner för ett professionellt mottagande av intresserade investerare.

– Vi har ett behov av fler investeringar som ger fler arbetstillfällen, säger Christina Mattisson (S), regionråd för Region Blekinge. I Business Blekinge samlar vi alla krafter i kommunerna och gemensamt satsar för att få fler etableringar i regionen.

Business Blekinge.
Projektägare
: Region Blekinge
Projekttid: 2016-01-01 – 2017-06-30
Finansiering med regionala tillväxtmedel: 1 247 598 kronor. Medfinansieringen med regionala tillväxtmedel uppgår till drygt 36 procent av projektets totala kostnader. Övriga finansiärer är Länsstyrelsen Blekinge län samt Blekinges kommuner.

För kommentarer:
Christina Mattisson (S), regionråd, 0709-31 30 09

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge
0455-30 50 43, johan.holmgren@regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa. Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument