Caperio

INFRASTRUKTURMINISTER BESÖKER CAPERIO

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 12:54 CET

Denna vecka fick Caperios kontor i Bromma besök av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Ministern beskrev bland annat lite av de utmaningar man står inför inom detta område. Caperio, liksom andra företag, är beroende av god kommunikation. Det är bland annat en förutsättning för att attrahera och behålla kompetent personal som varje dag pendlar mer eller mindre långt.

– Sverige har idag en regional pendling som ingen trodde var möjlig för några år sedan. Vi jobbar, kommunicerar och producerar inte längre i en viss landsdel. Därför gäller det också att tänka över kommuns- och länsgränser vid planering av infrastrukturen. Bra infrastruktur är en förutsättning för tillväxt, livskvalitet och välfärd, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Detta märker vi av i allra högsta grad på Caperio. Vi finns nu på ett 7 orter i Sverige men skulle vi räkna in alla orter våra anställda bor på skulle antalet öka avsevärt. När tåg, vägar eller annat inte fungerar får det en direkt påverkan på vår verksamhet.

Vägarna beskriver Catharina som ”i hyfsat skick”. Tågen däremot dras med stora problem, och främsta orsakerna är ökad belastning i kombination med eftersatt underhåll och kapacitetsbrist. Ytterligare ett sätt att hantera utmaningarna är att effektivisera utnyttjandet av befintlig infrastruktur. Här spelar IT en viktig roll, till exempel genom att optimera logistikflöden och tala om vilken som är den bästa färdvägen för tillfället.

–  Självklart är det hedrande att Catharina väljer att besöka Caperio. Oavsett partifärg är alla överens om att våra vägar, järnvägar, flyg med mera måste fungera. Arbetsmarknaden har blivit mer rörlig och människor väljer att pendla i större utsträckning. Detta medför att företagen, och även Caperio, har ett direkt intresse att detta prioriteras, säger Christer Haglund, CEO på Caperio.
– Ett annat perspektiv och som gör detta möte intressant är det faktum att Caperio skapar förutsättning för kommunikation.  Tack vare innovativa lösningar inom IT kan vi vara med och minska behoven för fysiska kontor, skapa tillgänglighet och öka konkurrenskraften för företag oavsett geografi, avslutar Christer Haglund, CEO på Caperio.


Kort om Caperio: På Caperio värderar vi mötet mellan människor mer än något annat.  Nöjda medarbetare gör oss till Sveriges bästa arbetsplats och det ger i sin tur nöjda kunder och god lönsamhet. Ett högt engagemang och lång erfarenhet säkerställer Caperios ansvar hela vägen. Före, under och efter en förändring finns vi som stöd så att din IT-miljö förvaltas och utvecklas. 

2011 omsatte Caperio ca 700 MSEK 2011 och har ca 185 anställda fördelade på sex orter i Sverige. Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel. nr 08-503 015 50) är Certified Adviser och Likviditetsgarant.