Centerpartiet

Infrastrukturpropositionen en stor framgång för Centerpartiet.

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 13:47 CEST

Våra krav på ökade resurser till transportinfrastrukturen har resulterat i en rekordsatsning på sammanlagt 522 miljarder kronor mellan åren 2014 – 2025. Det är en ökning på närmare 20 procent jämfört med föregående period.

Detta möjliggör en mycket omfattande upprustning av standarden av det befintliga järnvägssystemet och en rejält höjd nivå för vägunderhållet i hela landet. Dessutom utrymme för en lång rad angelägna nyinvesteringar. Säkrad arbetspendling och företagens behov av fungerande godsstråk genom att möjligheter till fler, snabbare och punktligare transporter av både passagerare och gods skapas.

Vidare är det glädjande att se att vi fått gehör för vårt krav på att i första hand underhålla och optimera användningen av befintlig infrastruktur innan det byggs nytt. Av den totala ramen avsätts 86 miljarder kronor för drift och underhåll och reinvestering av statliga järnvägar och 155 miljarder kronor för drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar vilket är en välkommen nyhet inte minst i de norra delarna av landet.

Propositionen innehåller också satsningar på forskning och innovation vilket möjliggör stora satsningar på Centerpartiets målsättning om att bryta sambandet mellan ökade godstransporter och resande och en negativ klimatpåverkan. Att man ser IT som en viktig del av transportinfrastrukturen kommer också att vara en bidragande faktor i det arbetet. IT ger möjligheter både att resa mindre samt att planera transporter och resande på ett mer klimatsmart sätt.

 

Kontakt:

Anders Åkesson, trafikpolitisk talesperson
070-335 46 03

Centerpartiets pressjour
08-23 43 20

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.