Miljöpartiet de gröna

INFRASTRUKTURPROPPEN GER INGA SVAR

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 11:10 CEST

Det enda konkreta besked som infrastrukturministern ger i dag är att de femtioprocentiga bidragen till länstrafikens för inköp av tåg dras in, anser Miljöpartiet de Grönas språkrör Peter Eriksson och trafikpolitiska talesperson Karin Svensson Smith.

Det finns ingen sektor som är så beroende av fossila bränslen som transportsektorn. 95 procent av energin till Sveriges transporter kommer från fossila bränslen och trafiken står i dag för 40 procent av våra utsläpp av växthusgaser. Dagens infrastrukturrapport ger fortfarande inga svar på hur klimatutsläppen ska minska.

- Visionerna är för små. Det krävs en kraftsamling med betydligt större investeringar för att minska utsläppen och ställa om till en hållbar utveckling. Regeringens långsiktiga politik tycks i stället vara att öka utsläppen av koldioxid, säger Peter Eriksson.

- Människor vill förflytta sig klimatvänligt om de har möjlighet till det. Då ska vi politiker se till att alternativen till bil och flyg är snabba och bekväma. Bilar är för långsamma och flyget för klimatstörande för morgondagens moderna och snabba transporter för alla människor. Höghastighetsbanor är det enda sättet att öka de miljövänliga transporterna och frigöra banutrymme för godstransporter. De har långa byggtider så det är nödvändigt att börja bygga nu, säger Karin Svensson Smith.

PROPPENS FYRA STÖRSTA BRISTER:
1) Satsningen på höghastighetsbanor skjuts på en oviss framtid. Därmed läggs ytterligare kanske ett årtionde till de årtionden som redan gått utan en sådan satsning. Det skapar en extra flaskhals i morgondagens transportsystem när utrymmet på banorna blir för litet för de behov som kommer att uppstå med klimatarbetet.

2) Regeringen vill spendera 25 miljarder på en motorväg som för mer bilar in på det begränsade vägutrymmet i Stockholm. Därmed ökar utsläppen av växthusgaser, hälsoproblemen av avgaserna blir större och mer trängsel skapas.

3) Satsningen på vägar är för stor och satsningen på järnvägar för liten. I budgeten satsade regeringen dubbelt så mycket på nya vägar som på järnväg, trots att järnvägen har slagit i kapacitetstaket och inte kan ta emot fler passagerare eller mer gods. Även i infrastrukturen är tyngdpunkten för mycket på väg och för lite på järnväg.

4) Att regeringen nu avskaffar de femtioprocentiga bidragen till regionerna för inköp av tåg kommer att orsaka att länstrafiken får mycket svårare att erbjuda platser till de resenärer som väljer tåg istället för bil. Spår gör ingen nytta så länge det saknas tåg för att åka i.
Kontakt: Peter Eriksson, 070-52 48 776
Karin Svensson Smith, 070-343 95 15
Marie Utter, språkrörssekreterare för Peter Eriksson, 0703-727323