IP-Only

Infrastukturoperatören IP-Only öppnar lokalkontor i Lund

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 09:39 CEST

Infrastrukturoperatören IP-Only storsatsar på utbyggnaden av fiber runt om i landet. IP-Only investerar i Sverige och lägger grunden för det nya digitala samhället. Som en del av den satsningen tecknade IP-Only och Simrishamns kommun i somras en avsiktsförklaring om Smart Fiberstad – ett helhetskoncept för att framtidssäkra kommunen. 

Nu fortsätter satsningen i Skåne och som en del av det öppnade IP-Only idag lokalkontor på Ideon Science Park i Lund, som är Skandinaviens och en av Europas mest framgångsrika mötesplatser för visionärer och entreprenörer.

– Vi har valt att etablera oss i en av de mest kreativa miljöerna, där många av framtidens lösningar och tjänster föds. Vi hoppas kunna hitta många nya samarbetspartner som kan hjälpa oss att etablera fler välfärdstjänster inom vårt koncept Smart fiberstad, säger Ola Barthel, regionchef för IP-Only Syd.

Smart Fiberstad

Vägen till Smart Fiberstad sker genom ett öppet och neutralt fibernät där alla är välkomna på lika villkor. Ingen diskrimineras. I nära samarbete med regionen formuleras en gemensam målbild och utbyggnaden sker proaktivt med transparens, öppenhet och insyn.  Genom att IP-Only äger och driver ett komplett nordiskt fiberstamnät, möjliggörs utbyggnaden av ett lokalt, robust nät med redundans av hög kvalité – genom IP-Onlys stamnät förenas kommunerna med resten av världen.

Genom Smart Fiberstad skapas en plattform som genererar framtagandet av nya tjänster, som t.ex. tjänster för välfärdssektorn. Kommunen eller regionen får genom Smart Fiberstad en verktygslåda med obegränsade möjligheter till innovation. Målet för IP-Only är att Smart Fiberstad ska generera regional kunskapsöverföring, samt bidra till samarbeten mellan det offentliga och utvecklare av välfärdstjänster. I IP-Onlys koncept ingår det att arbeta aktivt för att möjliggöra sådana samarbeten.

För ytterligare information, kontakta:

Camila Buzaglo, Pressansvarig IP-Only. Tel: 0705-45 32 69, e-post: camila.buzaglo@ip-only.se


IP-Only är en svensk fibernätsoperatör, som bygger, driver, och äger fiberinfrastruktur i norden. IP-Only lägger grunden för det nya digitala samhället. Vårt fibernät förbinder de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors, samt många städer däremellan. IP-Only investerar i Sverige, här driver vi ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger ständigt ut ny fiberinfrastruktur.  Alla våra nät är öppna och neutrala. IP-Only har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalité är grunden för hela vårt arbete, anledningen är att IT-infrastrukturen och nätlösningar är en kritisk del av alla våra kunders verksamhet. Våra kunder utgörs av andra operatörer, systemintegratörer, tjänsteleverantörer på Internet, samt stora företag och offentlig sektor med egen IT-kompetens. Läs gärna mer på www.ip-only.se