ReadSoft

ING Direct väljer ReadSoft för att möta ökat behov av automatisk datafångst

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 11:27 CEST

ING Direct’s lansering av nya sparformer i England har gått långt över förväntan och därmed ökar behovet av att automatisera inläsningen av blanketter och formulär. Efter en omfattande installation av FORMS tidigare i vår nyinvesterar ING Direct i programvara för att klara tillströmningen av nya kunder.

Tidigare i år påannonserade ReadSoft en betydande affär med ett ledande europeiskt finanshus. Vid den tidpunkten var det ING Directs vilja att vara anonym. Med den nu genomförda lanseringen på den engelska marknaden och den fortsatta investeringen i ReadSofts produkt är de villiga att offentliggöra samarbetet. På grund av en mycket framgångsrik lansering av nya sparformer i England under våren har volymerna av inkommande blanketter exploderat. För att klara den oväntat stora inströmningen av kunder var ING Direct tvungna att uppdatera systemet för datafångst. ReadSofts FORMS-teknologi har varit avgörande för att kunna hantera de tusentals blanketter som varje dag skickas till ING Direct.

- Det är mycket belönande att följa hur väl FORMS har levt upp till kundernas förväntningar och vi gläds över att få uppgradera deras system med nya licenser. Affärsfördelarna med att använda vår teknologi har haft en bidragande roll för deras förmåga att hantera sin snabba framgång. Utan tvekan är ING Direct en utmärkt referens för oss, såväl i England som internationellt, säger ReadSofts VD Jan Andersson.

ING Group är en global finansiell aktör med sitt ursprung i Nederländerna. ING erbjuder bank- och försäkringsprodukter samt förvaltning till över 60 miljoner privata och institutionella placerare. För mer information angående ING Direct i England, besök www.ingdirect.co.uk

Vad är FORMS?
ReadSofts programvara FORMS innebär stora besparingar för företag vad gäller ökad kapacitet och högre informationskvalitet. FORMS läser och förstår handskriven text, tryckt text, streckkod, matriser och även hela adresser. Bland en rad fördelar erbjuder automatisk datafångst mycket snabbare tolkning jämfört med hantering utförd manuellt. Detta gör att kundens investering snabbt betalar sig.

För mer information kontakta:
ReadSoft AB
Jan Andersson, VD ReadSoft,
Tel: 0708 – 37 66 00 eller
Olof Engvall, Informationschef
Tel: 0708 – 37 66 70
E-post: olof.engvall@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är världens ledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering och därmed förknippad behandling av information. Företaget utvecklar och marknadsför ett brett produktsortiment som grundar sig på de egenutvecklade produkterna FORMS, INVOICES och EZ-OUT samt tilläggssystem till dessa. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt Australien samt ett stort antal lokala och globala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.