Datainspektionen

Inga anmärkningar vid uppföljning hos MKB

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 10:18 CEST

Datainspektionen har gjort en uppföljande inspektion hos det kommunala fastighetsbolaget MKB i Malmö — och har ingen kritik angående bolagets hantering av personuppgifter.

Datainspektionen fann tidigare i år att MKB:s Fastighets AB hantering av känsliga person- och brottsuppgifter i e-postmeddelanden om hyresgäster och bostadssökande inte var förenlig med bestämmelserna i personuppgiftslagen. Inspektionen förutsatte då att MKB skulle agera för att bolagets hantering av personuppgifter i fortsättningen skulle skötas korrekt. Bostadsbolaget har nu vidtagit åtgärder, bland annat har en större översyn av MKB:s behandling av bostadssökandes och hyresgästers personuppgifter gjorts.

MKB:s e-post olaglig enligt PuL (050215)
http://www.datainspektionen.se/nyhetsarkiv/nyheter/2005/februari/2005-02-15.shtml

För ytterligare information kontakta:
Handläggare David Säfwe, tfn 08-657 61 38
Informationssekreterare Amina Grill, tfn 08-657 61 43 eller mobil 070-736 10 80