Villaägarnas Riksförbund

Inga besked om skattelättnader men skarpa förslag

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 15:33 CEST

Regeringen lämnar fortfarande inga klara besked om nödvändiga lättnader i boendebeskattningen. Däremot höjs energiskatterna för villaägarna. Budgetpropositionen innehåller bara regeringens bedömningar om vilka lättnader som bör ske och en inriktning när dessa bör träda i kraft. Hur reglerna ska utformas är ännu oklart. När det gäller en kommande regel för begränsning av förmögenhetsskatten redovisar regeringen olika tekniska alternativ och konstaterar att ett kommande förslag måste remissbehandlas innan det
kan genomföras. Villaägarnas Riksförbund ifrågasätter om regeringen verkligen har någon vilja att lösa de problem som beskattningen av våra bostäder skapar för människor.
- Även om de förslag som antyds genomförs är åtgärderna helt otillräckliga. Många av de villaägare som idag lever med en ständig oro för att inte kunna klara av fastighets-
och förmögenhetsskatten på boendet omfattas inte av förslagen, säger Elisabeth Österman vice förbundsdirektör.
På energiområdet lägger regeringen däremot skarpa förslag som leder till högre energikostnader för villaägare. Den gröna skattväxlingen drabbar återigen landets småhusägare oproportionerligt hårt.
- Staten måste skapa positiva incitament för att underlätta villaägarnas omställning till mer miljövänliga uppvärmningssystem. Investeringar som minskar vårt el- och oljeberoende måste på alla sätt stimuleras och inte straffbeskattas. Dessutom krävs en långsiktig energipolitik med fasta spelregler, avslutar Elisabeth Österman

För mer information kontakta Elisabeth Österman tel: 070-937 01 19 eller Jens Bjöörn tel: 070-251 20 90.