Miljöpartiet Stockholms stad

​Inga ensamkommande barn har placerats med en vuxen i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 13:14 CET

I media har det förekommit uppgifter om att Stockholms stad skulle ha placerat ankomstbarn tillsammans med vuxna personer som de enligt utländsk lagstiftning är gifta med. Stockholms stads socialförvaltning har, efter begäran från Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP), gått igenom alla placeringar av ankomstbarn, samt bett stadsdelsförvaltningarna att göra detsamma med de barn som anvisats till staden av Migrationsverket. Genomgången visar att det inte finns några fall där barn har placerats tillsammans med en vuxen make eller maka.

— Stockholms stad ska alltid stå på barnens sida och värna barns rättigheter. Därför är det bra att staden har dubbelkollat alla placeringar av barn så att vi nu har säkerställt att inga barn har placerats med en vuxen make eller maka, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad.

Barn som anländer till Stockholm utan föräldrar placeras på särskilda ankomstboenden för ensamkommande flyktingbarn. Därtill anvisas barn till staden av Migrationsverket. Inför varje placering görs en utredning av socialtjänsten för att avgöra om någon särskild åtgärd behövs för det enskilda barnet. Det som framkommit i genomgången av placeringar på stadsdelsnivå är tre par som placerats tillsammans och där samtliga personer är minderåriga. Ett av paren väntar barn och ett annat par har redan barn. I dessa fall har det bedömts att sammanboende, där stöd och rådgivning ges, är bästa åtgärden. I ett tredje fall finns två barn som uppger att de är tillsammans. De har placerats tillfälligt på ett så kallat jourhem hos en familj i Stockholm. Samtliga placeringar har gjorts efter en noggrann bedömning av socialtjänsten utifrån vad som är bäst för det enskilda barnet. 

— Den absoluta grundregeln är att barn inte ska placeras tillsammans med en partner. Samtidigt ska socialtjänsten alltid göra en individuell bedömning och här har jag förtroende för att socialtjänsten gör professionella bedömningar, säger Åsa Lindhagen (MP). 

För vidare information

Cecilia Engström, pressekreterare, 0761-22 96 22
cecilia.engstroem@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad