Livsmedelsverket

Inga hormoner eller antibiotika i svenska animaliska livsmedel

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 13:00 CEST

De svenska animaliska livsmedel som analyserades i fjolårets kontroll innehöll inga hormoner. Mer än 99,9 procent av alla prover var dessutom helt fria från rester av läkemedel.

Kontrollen av animaliska livsmedel regleras av ett EG-direktiv, 96/23/EC, och omfattar 15 000 prov av nöt, svin, lamm, häst, fisk, ren, kyckling och honung.

Kontrollen år 2002 visade att fynden av antibiotika inom köttproduktionen är mycket få. Endast ett fåtal positiva prov av nötkreatur hittades i antibiotikakontrollen och slaktkropparna kasserades. Inga kött- eller kycklingprov innehöll hormoner eller andra läkemedel. Inga otillåtna ämnen påträffades inom mjölk-, ägg- eller honungsproduktionen. En fiskodling hade använt ett otillåtet ämne, malakitgrönt. Anläggningen spärrades av Jordbruksverket i november 2002 och fick inte avyttra produktionen. Uppföljande provtagning har skett under 2003 och spärren har delvis hävts.

Stickprovskontroll av import
Den inhemska kontrollen av animaliska produkter kompletteras varje år av en stickprovskontroll av importen. År 2002 omfattade kontrollen kött, kyckling och räkor. Inget av köttproverna från Sydamerika, Polen och Nya Zeeland innehöll otillåtna halter av restsubstanser. Inte heller i kyckling från Thailand, Polen och Israel eller räkor från Sydostasien återfanns några förbjudna substanser.

Gränskontroll
Kloramfenikol och nitrofuraner, förbjudna antibiotika inom EU, har hittats i några animaliska produkter från vissa tredje länder. Kommissionen beslöt år 2002 att varje parti av vissa fiskprodukter från Kina, Indonesien, Thailand och Myanmar samt kyckling från Thailand och Brasilien skulle kontrolleras av gränskontrollen. Tre partier från Thailand innehöll nitrofuraner, ett parti från Kina och ett från Indonesien innehöll kloramfenikol. Partier med detekterbara halter av förbjuden antibiotika destruerades.

Rapport 6/2003 Examination of Residues in Live Animals and Animals Products - Results of the Control 2002

Upplysningar: Ingrid Nordlander, 018-17 55 96