Kalix kommun

Går ut igen pga tekniska problem: Inga invändningar mot beslut om Skyddad ursprungsbeteckning för Kalixlöjrom

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 13:03 CEST

EU-kommissionen meddelar idag att inga invändningar kommit in mot beslutet att ge Kalixlöjrom det starkaste geografiska ursprungsskyddet i Europa, Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) . Kalixlöjrom är det första svenska livsmedlet att få skyddet. Beskedet kommer just då anrika Grand Hôtel i Stockholm laddar upp för sin hyllningsvecka till Kalixlöjrom och stärker de gastronomiska experternas bild av Kalixlöjrom som en av världens absolut bästa kaviarer.

Den sex månader långa överklagandetiden har gått ut för EU-kommissionens beslut att ge Kalixlöjrom Skyddad ursprungsbeteckning. Eftersom inga invändningar kommit mot beslutet återstår endast en administrativ process där beslutet ska översättas till 23 språk samt publiceras i EU-kommissionens officiella tidskrift för att vinna laga kraft.

Norrbottens Kustfiskareförbunds ordförande Kjell Strömbäck tar emot beskedet mitt i löjfisket, på båten utanför Påläng i Kalix.

- Det är jättebra, det här. Marknadsföringsmässigt betyder det otroligt mycket, även om det är ett långsiktigt arbete att bygga upp varumärket, säger Kjell Strömbäck som erkänner att han varit en smula orolig för att någon skulle överklaga beslutet.
- Men nu får vi se det som att det är klart och det är kanonbra, säger han.

När beslutet vunnit laga kraft kan Norrbottens Kustfiskareförbund sätta sigillet för Skyddad ursprungsbeteckning på förpackningar med Kalixlöjrom. Bland svenska toppkockar och livsnjutare har Kalixlöjrom varit känt länge. Att Kalixlöjrom nu officiellt klivit in i Europas gastronomiska finrum, öppnar upp stora möjligheter för en ökad export av den välsmakande svenska lyxprodukten.

Världens främste champagnekännare, Richard Juhlin, rankar Kalixlöjrom som en av världens absolut bästa kaviarer och en perfekt följeslagare till champagne med sin smakmässiga renhet, mineralitet och förfining.

Grand Hôtel i Stockholm har man tagit fasta på den korta fiskesäsongen och erbjuder pinfärsk Kalixlöjrom och även siklöja som primör mellan 5:e och 10:e oktober. Kökschef Andreas Askling:

- Vi vill servera Kalixlöjrom färsk när den är som allra bäst, vilket är under tredje fiskeveckan, och visa vilken fantastisk råvara det är.

Även för Kalix kommun betyder det mycket att processen nu avslutas. Robert Forsberg, kommunalråd i Kalix:

- Jag tror att det här, som vi har arbetat med under lång tid, blir något som inte bara Kalix som ort utan hela Sverige kan vara stolta över. Och att det kan hjälpa till att utveckla Sverige till ett kulinariskt livsmedelsland på hög nivå.

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) är det starkaste av EU:s två olika typer av geografiska ursprungsskydd. Råvarorna måste komma från ett visst område och produktionen måste ske där. Både råvaror och produktion måste helt och hållet eller till stor del vara beroende av platsens unika miljö. I detta sammanhang innefattar miljön både naturliga förhållanden såsom jordkvalitet och människors tradition knuten till området. Skyddet avser Kalixlöjrom, även om de fiskare som är anslutna inom Norrbottens Kustfiskarförbund fiskar även i Haparanda, Luleå och Piteå kommuner.

Kontaktpersoner:
Kjell Strömbäck,
ordförande Norrbottens Kustfiskareförbund, tel 070-3114835
Tryggve Bergman, Matproducenterna i Norr, tidigare projektledare för Kalix kommuns ansökan, tel 070-5385500
Robert Forsberg, kommunalråd i Kalix kommun, tel 0923-65001
Jenny Hakeberg, informationschef, tel 070-3758645

En av naturens mest osannolika lyckträffar. Från Haparanda norra skärgård till strax söder om Piteå skapar det enorma färskvattenflödet från Norrlandsälvarna världens största bräckvattenskärgård. Här, och bara här, ger siklöjan ifrån sig den exklusiva och djupt gulröda kaviar som kallas Kalixlöjrom, Bottenvikens röda guld.