Sveriges Kommuner och Landsting

Inga invändningar mot nytt förslag om tjänstedirektiv

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 08:35 CEST

EU-kommissionen följer Europaparlamentets kompromiss om förslag till ett nytt tjänstedirektiv. I tisdags presenterades det nya förslaget ochden ansvarige EU-kommissionären Charlie McCreevy försäkrade att kommissionen har respekterat den kompromiss som Europaparlamentet antog i februari.

Sveriges Kommuner och Landstings uppfattning är att direktivet kan få positiva följder på lokal och regional nivå. Bland annat eftersom konkurrensen inom offentlig upphandling ökar.

Det råder en bred enighet mellan EU:s institutioner om att undanta hälso- och sjukvårdsfrågor och social omsorg, vilket är i linje med Sveriges Kommuner och Landstings ståndpunkt att vården bör förbli en nationell angelägenhet. Det krävs dock ytterligare förtydliganden bland annat när det gäller tjänster i allmänhetens intresse och definitionen av sociala tjänster.

När det gäller just sociala tjänster i allmänhetens intresse kommer kommissionen att i slutet av april presentera ett meddelande där principer fastställs och domstolsbeslut tolkas.

Tjänstedirektivet fortsätter att behandlas inom EU:s lagstiftningsprocess. Nästa steg är att EU-kommissionen ska överlämna det omarbetade förslaget till rådet under innevarande månad. Om rådet snabbt antar en gemensam ståndpunkt som är i linje med parlamentets krav, kan förhoppningsvis parlamentet godkänna texten vid sin andra behandling. Då kan direktivet slutligen antas före årets utgång eller i början av 2007.