Umeå kommun

Inga nya lokaler till Backens skola

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 17:06 CEST

Backens skola får inga nya lokaler, istället ska verksamheten utvecklas i befintliga lokaler inom förvaltningen.

- Skolan har en bra verksamhet, och vi har ingen tanke på att lägga ner den. Däremot är det inte ansvarsfullt att bygga nytt när vi redan har lokaler i närområdet, säger Margareta Rönngren (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Backens skola har en grå paviljong som har bedömts ha så allvarliga brister att den måste rivas. För- och grundskolenämnden beslutade i dag med röstningssiffrorna 7-4 att inte ersätta paviljongen med nya lokaler. De borgerliga partierna reserverade sig mot beslutet till förmån till utredningens alternativ 1 b som föreslår en ny enplansbyggnad.

- Vi vill göra en omprioritering inom budgetramen så vi inte behöver minska Backens skolas verksamhet, säger Stefan Nordström (M).

- Det finansiella läge vi befinner oss i gör att vi än mer måste se över hur vi använder varje krona, säger Margareta Rönngren (S).

Beslutet rör inte huruvida musikklasserna ska finnas kvar på skolan eller inte. För- och grundskoleförvaltningen ska nu tillsammans med elever och föräldrar jobba fram hur skolans organisation långsiktigt ska utvecklas.

Avgiftsfri skola även fortsättningsvis

För- och grundskolenämnden vill ha en årlig redovisning över hur skolornas hantering av avgifter hanteras.

- Vi vill ha en överblick över hur skolorna förhåller sig till vårt tidigare beslut om avgiftsfri skola, säger Margareta Rönngren (S), ordförande i nämnden.

En kartläggning som för- och grundskoleförvaltningen genomfört av de kommunala skolorna i Umeå, visar att de flesta skolorna tar ut avgifter på mer än 50 kronor av föräldrarna till olika aktiviteter i skolan. En vanlig begränsning verkar vara 100 kronor för ett läsår.

2004-04-29 tog för- och grundskolenämnden ett beslut att skolorna ska genomföra aktiviteter med inriktningen att de ska vara avgiftsfria. Efter denna kartläggning av förvaltningen vill nämnden förtydliga att tidigare beslut fortfarande gäller.

Övriga beslut i för- och grundskolenämnden:

  • Nämnden beslutade att anta nya villkor för enskilda förskolor och familjedaghem
  • Nämnden beslutade om yttrande i ärendet om laglighetsprövning enligt tjänsteskrivelsen
  • Nämnden beslutade enligt förslag angående utredning av modersmålsundervisning
  • Nämnden beslutade att avslå motionen om sociala omdömen i skolan

För mer information kontakta:

Margareta Rönngren (S)

För- och grundskolenämndens ordförande

070-573 84 83

margareta.ronngren@umea.se


Stefan Nordström (M)

vice ordförande i för- och grundskolenämnden

070-690 79 39


Maria Lindberg

Informatör

Informationsenheten

Umeå kommun

090 16 12 41

070 697 12 41

maria.a.lindberg@umea.se