Länsstyrelsen Västerbotten

Inga restriktioner för fjäderfä i Västerbotten – skärpta krav i södra Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 09:51 CEST

Den tidigare rekommendationen från Jordbruksverket att kommersiellt hållna flockar med fjäderfä ska hållas inomhus har nu skärpts. Från och med idag ska alla flockar i Svealand och Götaland hållas inomhus. Ankor och gäss ska i dessa områden hållas åtskilda från höns och kalkoner. Detta för att minska risken för kontakt med vilda fåglar som eventuellt kan bära på fågelinfluensa. Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg är undantagna.

- Det beror på att flyttfåglar från smittade områden inte passerar Norra Sverige, förklarar länsveterinär Annelie Grip Hansson. Risken för smitta till fågelbesättningar är därför så liten att Jordbruksverket inte anser att installning är nödvändig i de fem nordligaste länen.

Med fjäderfä menas både tama och ”halvtama” fåglar som vi har i fångenskap. Exempel är höns, kalkoner, ankor (inkl. exempelvis myskänder), gäss, fasaner, rapphöns, strutsar, påfåglar, vaktlar, duvor m.fl.

- Dessutom är det nu förbjudet att arrangera utställningar, marknader och liknande arrangemang med fåglar. I de fem nordligaste länen får dock tillställningar ordnas om de fåglar som deltar vistats i dessa län de senaste 30 dagarna.

Kontaktperson:
Länsveterinär: Annelie Grip Hansson 070 - 632 45 05
Mer information: Jordbruksverkets informationslinje 036 - 15 55 88Informationschef:
Elisabeth Berglund-A:son
090-107310

Informatör:
Margareta Pihlgren
090-10 73 70