Folkpartiet

Inga socialbidrag till arbetsföra personer

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 10:51 CEST

- Jobb är den viktigaste nyckeln till integration - därför måste arbetslinjen betonas mycket tydligare. Ingen arbetsför ska ha socialbidrag. De som går på försörjningsstöd och egentligen är arbetssökande ska omfattas av arbetsmarknadspolitiken och således ska ansvaret för denna grupp föras över till staten.

Det säger Erik Ullenhag, integrationspolitisk talesman (fp), och Mauricio Rojas, ordförande i folkpartiets Aktionsgrupp mot utanförskap, i samband med att folkpartiets motion "Jobb i stället för bidrag - liberala vägar till integration" presenterades på måndagen.

- De som i dag uppbär försörjningsstöd men i praktiken är arbetssökande ska i det nya systemet få en dagpenning. Dagpenningen ska, under förutsättning att den arbetssökande deltar i någon form av åtgärd, vara något högre än dagens försörjningsstöd. Fördelen med dagpenningen är att de 100-procentiga marginaleffekter som i dag drabbar socialbidragstagare kan undvikas.

- I motionen föreslås vidare ett nytt sysselsättningsmål för att göra en offensiv i utsatta områden - minst 60 procent sysselsättningsgrad ska vara målet för alla bostadsområden och större kommuner. Det är fullständigt oacceptabelt att det finns områden i Sverige där två av tre saknar arbete.

- Integrationspolitiken har havererat och en av de stora liberala utmaningarna när vi tar över regeringsmakten är att snabbt genomföra en politik som ser till att de nya svenskarna kan ta makten över sina egna liv. Vi ska ställa krav på att människor tar arbete - sysslolöshet och bidragsberoende ska inte accepteras. Samtidigt ska vi ge människor möjligheter - folkpartiets integrationspolitik handlar om denna kombination. Vi ska ge möjligheter men också ställa krav på den enskilde, säger Ullenhag och Rojas.

Den integrationspolitiska motionen bifogas.

Bild på Erik Ullenhag och Mauricio Rojas för fri publicering finns här: www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/ErikUllenhag.htm
www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/MauricioRojas.htm

Erik Ullenhag
Riksdagsledamot (fp)
0708 - 13 67 18

Mauricio Rojas
Riksdagsledamot (fp)
070 - 242 0133

Niki Westerberg
Pressekreterare (fp)
070 - 937 1525 niki.westerberg@riksdagen.se