Grönlunds Yrkesutbildningar AB

Inga spår av droger – för säker arbets- och utbildningsmiljö!

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 08:00 CET

Grönlunds inför nu slumpvisa alkohol- och drogtester tillsammans med vår alkohol- och drogpolicy – för både personal och elever. 

Alkohol och droger är en allvarlig orsak till ohälsa i samhället och som arbetsgivare och utbildningsanordnare ska vi vara ett föredöme. Arbetsgivares insatser spelar en viktig roll och Grönlunds vill här ta ansvar både förebyggande, identifierande och hjälpande. Därför inför vi slumpvisa alkohol- och drogtester tillsammans med vår policy.

Möjlighet att påverka många människor

Grönlunds är en av de ledande utbildarna inom transport i landet och kan påverka en stor grupp elever som varje år kommer att omfattas av vårt alkohol- och drogtestprogram. Som en av de första i branschen väljer vi att på detta sätt belysa vardagens drogproblem genom nolltolerans på vår arbetsplats och våra utbildningar.

Vi hoppas givetvis att vår policy ska ge ringar på vattnet och uppmärksamma fler människor till ökad avhållsamhet av alkohol i vardagen, men också i trafiken.

Yrkesförare tar ansvar

Viktigt att betona i sammanhanget är att Sveriges yrkesförare har en lägre alkoholkonsumtion i anslutning till körning än privatbilister. Undersökningar som gjorts har visat på tydligt negativ inställning till alkohol och körning inom yrkesgruppen.

Grönlunds alkohol- och drogpolicy är framförhandlad tillsammans med Unionen.

Som samarbetspartner gällande testerna anlitar Grönlunds Yrkesutbildningar Previa.

Grönlunds Yrkesutbildningar är ett av landets ledande utbildningsföretag inom transport och väg. Vi bedriver utbildning på drygt 20 orter i Sverige och har ca 220 anställda.

www.gronlunds.se

www.facebook.com/GronlundsYrkesutbildningar

www.linkedin.com/company/gr-nlunds-trafikskola