Statistiska centralbyrån, SCB

Inga stora förändringar av småhuspriserna under årets första sex månader

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2003 12:28 CEST

Småhuspriserna i landet har i stort sett varit oförändrade under första halvåret 2003. Sett till de enskilda månaderna kan man konstatera att priserna sjönk något under februari och mars för att sedan återhämta sig under april, maj och juni.
Sammantaget visar då jämförelsen mellan första och andra kvartalet 2003 på en svag prisuppgång på ca 1 procent för hela landet. På årsbasis, det vill säga jämfört med andra kvartalet 2002, har priserna ökat med i genomsnitt 7 procent.

Länsvisa skillnader
Även om priserna på riksnivå ökat med 1 procent mellan årets första två kvartal så finns det regionala skillnader. 14 län har större prisuppgångar än riksgenomsnittet, som mest med 7 procent i Västerbotten följt av Värmland och Dalarna med 5 procent. Fyra län redovisar sjunkande småhuspriser. Dessa är Kronoberg, Gotland, Gävleborg och Västernorrland. I Västernorrland var nedgången hela 7 procent mellan första och andra kvartalet 2003. Av de tre storstadsregionerna har Stor-Malmö den största prisuppgången, 5 procent, medan småhuspriserna ökat med 2 procent i Stor-Stockholm och Stor-
Göteborg.

Prisökningstakten 7 procent på årsbasis
Vid en jämförelse av småhuspriserna på årsbasis, det vill säga andra kvartalet 2003 med andra kvartalet 2002, ligger prisuppgången i hela landet på 7 procent. Prisökningar noteras i samtliga län utom Västernorrland där priserna varit
oförändrade. Största prisökningarna noteras i Västmanland med 14 procent tätt följt av Södermanland, Västerbotten och Halland med 13, 12 respektive 11 procent. Övriga län redovisar prisuppgångar på mellan 2 och 9 procent.

Medelpriserna
Genomsnittspriset för ett småhus i Sverige var under andra kvartalet 1 181 000 kronor. I Stor-Stockholm ligger priserna fortsatt på i genomsnitt ca 2,5 miljoner kronor, i Stor-Göteborg och Stor-Malmö är snittpriset ca 1,7 miljoner. De
”billigaste” småhusen återfinns i Västernorrland där snittpriset ligger på 550 000 kronor.

Förklaring till begreppet småhus
Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus.

Mer information
* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Programmet för byggande och bebyggelse
Box 24 300
104 51 Stockholm
fax 08-506 949 05

Förfrågningar
Martin Verhage, tfn 08-506 947 78 E-post martin.verhage@scb.se
Pär Millstam, tfn 08-506 942 51 E-post par.millstam@scb.se

För tabeller, se bifogad fil