Sveriges Annonsörer

Inga stora förändringar på grund av konjunkturen

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 14:44 CEST

Det ekonomiska läget gungar både i Sverige och internationellt. Hur påverkar detta investeringarna i marknadskommunikation? Sveriges Annonsörer har tagit tempen genom att ställa frågor till de ansvariga på ett antal medlemsföretag.

Två konkreta frågor är ställda.

1. Hur har den finansiella krisen påverkat ditt företags investeringar i marknadskommunikation hittills i år?

2. Hur planerar ni era investeringar i marknadskommunikation inför 2009? Ökar, minskar, bibehåller ni nivån - och satsar mer eller mindre inågon kanal?

Kaj Hedlund, Marknad och kommunikation, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.
1. Hittills har den inte påverkat oss.
2. Vi gör en översyn av våra framtida investeringar just nu. Som marknadsledare inom revision och business consulting i Sverige kommer vi alltid att fortsätta nå in till våra målgrupper där de själva finns.


Erik Gravenius, informatör, ELFA.
1. Nej, krisen har inte påverkat våra investeringar i marknadskommunikation.
2. Vår investering i marknadskommunikation ligger i stort sett (ökar något) som tidigare i relation till vår omsättning och fokus, vi ser kontinuerligt över utfallet för våra marknadsinvesteringar och korrigerar målgrupper och kanaler.


Catarina Hägglund, informationschef, Skellefteå Kraft.
1. Inte nämnvärt
2. Ökar nivån. Satsar mer på webb och intern kommunikation.

Anders Omnell, marknadschef, Hägglunds Drives.
1. Den har inte påverkat oss alls eftersom vi jobbar med årsplaner.
2. Vi planerar för en liten ökning som kommer att ske utomlands. De kanaler vi kommer att satsa mest på under nästa år är lokala utställningar i världen, annonsering och digitala kanaler.


Petter Jansson, marknadschef, Flinks Järn.
1. Inte alls. Vi går bra!
2. Vi hade en stor lansering under 2008. Därför minskade investeringar 2009.

Mikael Hellman, marknadschef, If.
1. Inte alls. Fokus på ROI och ständig utveckling inom det området hade vi haft med eller utan finansiell kris.
2. Vi har inte kommit så långt i vår planering att jag kan uttala mig om det.

Lars Lindström, marknadschef, Wrigley.
1. Nej det har den inte.
2. I nivå med 2008.


Jenny Ehle, marknadschef, QlikTech Nordic AB.
1. Såhär långt har vi egentligen inte ändrat någonting i våra investeringar. Jag ser inte heller att det kommer att bli aktuellt under året. Däremot har vi sett över våra budskap för att möta de behov som kan uppstå hos våra kunder i samband med en ekonomisk nedgång.
2. Qliktech har haft en god tillväxt flera år i rad, och för att fortsätta denna trend kommer vi sannolikt att öka våra marknadsinvesteringar inför 2009. Vi ser kontinuerligt över våra kanalval och inför 2009 ser jag några möjliga justeringar.

Jenny Sjöberg, marknadschef, Deloitte.
1. Vi har inte för avsikt att reducera vår övergripande marknadsbudget.
2. Inom vissa delar kommer vi att öka närvaron, men då i kanaler och projekt som ligger utanför traditionell annonsering.

Läs även på www.annons.se.