Centerpartiet

Ingånga jaktarrenden skall hållas!

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 16:35 CEST

Det är upprörande att jordbruksministern inte har för avsikt kompensera de markägare som fått inkomstbortfall på grund av en ökad rovdjurstam. -Ingånga avtal skall hållas och detta gäller även jaktarrenden, i annat fall är det ett djärvt ingrepp i äganderätten och det kan inte har varit Riksdagens mening med en sammanhållen rovdjurspolitik, säger riksdagsledamot Jörgen Johansson, Centerpartiet.


Riksdagens beslut om en utökad rovdjursstam har radikalt förändrat tillgången på vilt och därmed underlaget för jaktarrendens storlek. Markägarnas utkomst av sin fastighet har direkt försämrats genom ett riksdagsbeslut och jordbruksmininstern anser att markägarna, utan ersättning måste acceptera att så är fallet.
- Jaktarrenden är utformade efter såväl yta som på tillgången av vilt och av hävd på den storlek viltstammen haft under senare decennier. Detta har varit avgörande för arrendebeloppets storlek. Riksdagsbeslutet om en utökad rovdjursstam, har i många av landets län radikalt förändrat tillgången på vilt och därmed underlaget för jaktarrendets storlek. Markägarens utkomst av sin fastighet har därmed försämrats.

- Riksdagens beslut att minska markägarens värde på jakträtten och jordbruksministen avser inte att kompensera markägarna för detta. Jag tycker det är upprörande att regeringen tar så lättvindigt på äganderätten och de civilrättsliga avtal som ingåtts mellan markägare och jaktarrendatorn.