Försvarsdepartementet

Ingemar Skogö biträder arbetet med åtgärder av en ny reglering av Mälarens vattennivåer

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 14:23 CEST


Landshövdingen Ingemar Skogö uppdras av Regeringskansliet att biträda Försvarsdepartementet för att underlätta en effektiv process för samråd och klarläggande av frågor rörande ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering av Mälarens vatten.

Inriktningen för arbetet ska bland annat vara att i samverkan med kommuner, länsstyrelser och andra berörda myndigheter och intressenter finna principer för hur kostnader för byggande av anläggningar (slussar, kanaler och kulvertar) ska fördelas mellan olika intressenter. En förutsättning för arbetet är att inga statliga medel för översvämningsförebyggande åtgärder i Mälaren är avsatta.

Bakgrund
En ombyggnad av slussen i Gamla stan är nödvändig ur många synvinklar, inte minst trafikmässigt för hela Stockholm. I samband med detta är det också nödvändigt att ta ställning till frågan om ökning av slussens utskovskapacitet för att tillgodose behovet att bättre kunna reglera Mälarens vattennivåer för att undvika översvämningar. Dessutom finns en successivt ökande risk för saltvatteninträngning från havet på grund av stigande havsyta.Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
070-548 51 74