Landstinget i Jönköpings län

"Ingen anledning att skaffa läkemedel mot influensa"

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 14:59 CEST

Den mediala uppmärksamheten har under senaste tiden ökat intresset att få recept på virusläkemedlet Tamiflu, vilket märkts på många vårdcentraler i Jönköpings län.

– Men det har inte inträffat någonting som gör att vi för närvarande behöver detta läkemedel, säger länets smittskyddsläkare Per-Erik Åbom.

Måttlig effekt

Det enda användningsområdet som är aktuellt är vid behandling av influensa eller eventuellt som förebyggande medel mot influensa till den som inte kunnat vaccineras.

– Effekten av Tamiflu för den som insjuknar i influensa är tyvärr rätt måttlig. Medicinen måste tas tidigt och sjukdomstiden förkortas endast med högst något dygn, betonar Per-Erik Åbom.

Bästa skyddet: vaccination

I vissa situationer kan det dock vara aktuellt att använda Tamiflu.

– Detta sker då enligt vanliga rutiner efter läkarkontakt och med recept. Men vi har ännu ingen influensa i Sverige och det bästa speciellt äldre personer och patienter med bakomliggande sjukdomar kan göra är att vaccinera sig mot årets influensa!

Landstinget erbjuder gratis vaccination till den gruppen. Vaccinationerna pågår för fullt, både på de särskilda öppna mottagningarna och inom vårdcentralernas ordinarie verksamhet. Vaccinationen kan tas ända tills influensan kommit till vårt land i vinter.


Om fågelinfluensa

Den så kallade fågelinfluensan berör ännu inte Sverige. Den sjukdomen är i första hand ett infektionsproblem bland fåglar. Människor som inte lever extremt nära sjuka eller smittade fåglar löper ingen risk att smittas av detta fågelinfluensavirus, och det finns därför ingen anledning att skaffa Tamiflu mot en infektion som inte är aktuell för oss människor.

Om pandemi

Någon gång i framtiden kommer ett nytt stort influensautbrott, som exempelvis Hongkonginfluensan 1968. Men ingen vet när det sker.

– Det är möjligt att det virus som då blir aktuellt inte går att påverka med Tamiflu, men detta kan ingen förutsäga. Tanken att idag, mot en infektion i en troligen ganska avlägsen framtid, skaffa läkemedel som man inte vet kommer att fungera, är inget att rekommendera.


Mer information:

Smittskyddsläkare Per-Erik Åbom, Landstinget i Jönköpings län

036-32 23 34

Frågor och svar om fågelinfluensa med mera

Smittskyddsinstitutet

Socialstyrelsen

Lisbeth Lejon

Informationsavdelningen
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping
lisbeth.lejon@lj.se
036-32 40 46
www.lj.se