Novus Group

beQuoted nyheter: Ingen avmattning för Novus Group - Vd ser inga hinder for fortsatt snabb tillväxt

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 13:05 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-06/bbb-2010-06.htm#NovusGroup


Novus Group ser ut att ha hittat receptet för att framgångsrikt slå sig in på den 3 miljarder kronor stora svenska marknaden för opinions- och marknadsundersökningar. Senaste rapporten visar en fortsatt hög tillväxt under lönsamhet. Riksdagsvalet ger bolaget extra draghjälp i år, men tillväxten förväntas fortsätta även efter valet.

Fin tillväxt och bra kvartalsresultat
Allt sedan Lars Björkman tog över vd-posten på Novus Group i slutet av 2007 har tillväxten varit mycket kraftig. Det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår för 2009 / 2010 utgör inget undantag.

Andra kvartalet 2009 / 2010 (oktober till december) i siffror:

• Omsättning: 7,8 Mkr (3,8), +104%
• Resultat efter finansnetto: 0,9 Mkr (-0,8)
• Vinst per aktie före skatt: 0,08 kr

Få undersökningar görs i semestertider, vilket innebär att första kvartalet (juli till september) är svagt för Novus Group, liksom för branschen i helhet. Det präglar därmed även första halvåret av räkenskapsåret där bolaget endast visar en mindre vinst.

För första halvåret 2009 / 2010 (juli till december) redovisar bolaget:

• Omsättning: 11,0 Mkr (5,6), +96%
• Resultat efter finansnetto: 0,2 Mkr (-1,8)
• Vinst per aktie före skatt: 0,02 kr

Nu väntar dock ett säsongmässigt starkt andra halvår, samtidigt som bolaget fortsätter växa och rekrytera nya medarbetare. 

Rapporten var ungefär som beQuoted väntat sig och vi bibehåller vår tidigare prognos om en omsättning på 30 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 2,3 miljoner kronor för räkenskapsåret 2009 / 2010.

Tillväxt inom Opinion även när valet är över
Novus Group bedriver verksamhet inom tre affärsområden, Opinion, Marknad och Loyalty. Opinion är störst och har i år extra draghjälp av riksdagsvalet.

Novus Group räknar dock med att även efter valet kunna fortsätta växa inom Opinion. Störst tillväxt väntas Marknad och Loyalty stå för.

- Marknad går starkt just nu och ökar snabbast. När det gäller Loyalty har vi  precis fått ett genombrott inom medarbetarundersökningar för ett större bolag, säger vd Lars Björkman till beQuoted.

Nytänkande och analyserfarenhet
Bakom Novus Groups framgångar uppges ligga en kombination av erfarenhet och nytänkande.

-
Det handlar om att nyttja ny teknik men samtidigt ha kompetensen att fungera som strategisk och operativ partner till våra kunder, säger Lars Björkman.

Exempel på teknik och metoder som Novus använder sig av är kundpaneler, snabbmätningar, sms-mätningar, fokusgrupper online och olika former av chatforum. 

- Vi hade inte nått framgång om vi inte kunnat kombinera tekniken med kvalificerad rådgivning och analys. Ett bra exempel är våra publika analyser av opinionsläget i samarbete med TV4 och Politikerbloggen, fortsätter han.

Minskat beroende av nyckelpersoner
Novus Group har i snabb takt rekryterat ett flertal i branschen välkända namn vars erfarenhet och kontaktnät också har varit en viktig faktor bakom bolagets framgångar.

Den mest uppenbara verksamhetsrisken uppfattar beQuoted därför vara just beroendet av nyckelpersoner. Lars Björkman menar att den risken har minskat rejält det senaste året.

- Vi börjar komma upp i en sådan storlek att vi inte är lika känsliga. Vi är också på god väg att bygga upp ett starkt strukturkapital i form av produkter och modeller. Varumärket betyder också mycket.

Utrymme för tillväxt
Marknaden för opinions- och marknadsundersökningar i Sverige omsätter drygt 3 miljarder kronor, vilket kan jämföras med Novus Groups årsomsättningstakt på i storleksordningen 30 miljoner kronor.
Det finns alltså gott om utrymme att växa ifall man kan fortsätta ta marknadsandelar.

Lars Björkman ser inte heller att hög tillväxt behöver riskera den konkurrensfördel i form av snabbhet och nytänkande som han menar präglar Novus Group.

- Vår anda och kultur är A och O. Det handlar om att vara fortsatt nyfiken och hungrig och att vi i organisationen hela tiden kommunicerar och pratar om vilka vi är och vad vi står för, säger Lars Björkman.

- Om vi lyckas med det är jag övertygad om att snabb tillväxt inte skapar något motsatsförhållande till den fördelaktiga position som vi idag har byggt upp, tillägger han.

Stark kursutveckling senaste året
Novus Groups aktie har haft en god utveckling sedan beQuoted första gången tittade på bolaget i maj 2009 (se beQuoted nyhetsbrev nr 11 2009). Under perioden har aktiekursen stigit från 80 öre till dagens 2,70 kronor.

Börsvärdet är 29 miljoner kronor på nuvarande kurs vilket räknat på beQuoteds prognos för innevarande räkenskapsår ger ett p/s-tal på 1.0 och ett p/e-tal på 17 (efter schablonskatt). Med förlustavdrag behöver dock ingen kassaflödespåverkande skatt betalas de närmaste åren.

Givet att bolagets tillväxt och positiva resultatutveckling fortsätter är inte värderingen särskilt utmanande trots den kraftiga uppgången som varit.

beQuoted tycker det ser ljust ut för Novus Group, men ser dock gärna ytterligare några kvartal med god utveckling innan vi vågar diskontera fortsatta framgångar alltför långt fram i tiden.
JIMMIE LANDERMAN
jimmie.landerman@beQuoted.com