Svenska kyrkan - Internationellt arbete

Ingen bättring i Gaza

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 10:00 CET

Kräv ett omedelbart, ovillkorat och fullständigt slut på blockaden av Gaza. Det skriver Erik Lysén, Svenska kyrkans internationella policychef på UNT debatt med anledning av den rapport som presenteras idag.

 - Blockaden av Gazas 1,5 miljoner invånare är fortfarande ett faktum och situationen för befolkningen är fortsatt desperat. Den är en form av kollektiv bestraffning och därmed att se som ett brott mot folkrätten, säger Erik Lysén.  Såväl EU som Sveriges regering måste nu åter ge frågan om Gaza högsta prioritet och kräva ett omedelbart, ovillkorat och fullständigt slut på blockaden.

”Rapporten visar med skrämmande tydlighet att de förhoppningar om väsentliga förbättringar för befolkningen i Gaza som många kommentatorer gav uttryck för i somras har kommit på skam. Visserligen har importen av grundläggande förnödenheter ökat, från 20 till 35 procent av nivåerna före blockaden inleddes. Men de huvudsakliga problemen kvarstår.” skriver Erik Lysén och fortsätter

”Befolkningen i Gaza lever fortfarande i det närmaste totalt isolerade – möjligheterna att resa in eller ut är i praktiken oförändrade trots löften om förbättringar. Grundläggande förutsättningar för en fungerande ekonomi, som råvaror till industrin, tillträde till fiskevatten och jordbruksmark och tillgång till en exportmarknad saknas.”

Svenska kyrkan och Diakonia presenterar tillsammans med andra europeiska bistånds- och människorättsorganisationer rapporten Dashed Hopes – The Continuation of the Gaza Blockade. Rapporten är en unik sammanställning av data som visar att den så kallade lättnaden av blockaden inte har medfört någon väsentlig förbättring av läget i Gaza.

Läs hela debattartikeln: unt.se/debatt
Rapporten Dashed Hopes – The Continuation of the Gaza Blockade: svenskakyrkan.se/pressrum/nedladdningsbartmaterial

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.