CIRKULATION VA-tidskriften

Ingen bisfenol A i Gävles vattentorn – trots epoxi

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 09:10 CET

Inga spår av bisfenol A har kunde spåras från vattentorn belagda med epoxi när Gästrike Vatten kontrollerade alla vattentorn i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Undersökningen beskrivs i novembernumret av VA-tidskriften Cirkulation.

Trots att detektionsgränsen pressades till 0,01 mikrogram per liter, så hittades inga spår av bisfenol A när Gästrike Vatten genomförde provtagningsprogrammet. Det visar att epoxibeläggningar i vattentorn inte behöver påverka dricksvattenkvaliteten när det gäller bisfenol A. 

En enkätundersökning som CIrkulation genomförde i våras visade att det i Gävle kommun finns ovanligt många vattenreservoarer belagda med epoxi. Undersökningen visade att det vanliga är att ytan i vattentorn och reservoarer består av obehandlad betong men i Gävle fanns sju vattentorn belagda med epoxibaserat material.

Efter förfrågningar från Cirkulation har Gästrike Vatten genomfört ett noggrant provtagningsprogram för bisfenol A, under hela sommaren. Resultatet var glädjande för dricksvattenleverantören. Trots att provtagningen pressades till det yttersta, gränsen sattes till 0,01 mikrogram per liter, hittades inga spår av bisfenol A i dricksvattnet som gick ut ur de reservoarerna.

– Trots att vi inte har detekterbara halter i vattnet så har vi beslutat att inte använda epoxiprodukter. Vi måste göra vad vi kan för att säkerställa kvaliteten för våra kunder idag och hantera frågan på ett ansvarsfullt sätt efter kunskapsläget. Vi ska aldrig ens riskera att frångå försiktighetsprincipen, säger VD Mats Rostö till Cirkulation.

Ett klokt resonemang anser experter Cirkulation talat med.

– Om det rör sig om möjliga halter på nivåer under 0,01 mikrogram så ska vi inte oroa oss för bisfenol A. Däremot måste vi ändå fråga oss om epoxi är ett lämpligt material i de här sammanhangen. Som huvudman ska man naturligtvis inte utsätta medborgarna ens för möjligheten till den risken, säger Bo Berghult, expert inom oorganisk kemi till Cirkulation.

Att rapporteringsgränsen lades vid 0,01 mikrogram betyder att man använde en mycket hög säkerhetsmarginal och ligger på gränsen till vad som betraktas möjligt att mäta.

Det har under flera decennier förekommit en kritik från både kommuner och entreprenörer i vattenbranschen om att det saknas möjligheter för att kvalitetsgodkänna material i kontakt med dricksvatten i Sverige. Det gör att branschen tvingas förlita sig på godkännanden från bland annat USA, Nederländerna och Norge. De epoximaterial som undantagsvis används av svenska vattenverk har den typen av godkännanden.

Citera gärna. Glöm inte källan: VA-tidskriften Cirkulation. Hela artikeln på www.cirkulation.com. Se även länk.


VA-tidskriften Cirkulation är Sveriges ledande tidskrift inom VA-området.