Rikspolisstyrelsen

Ingen bötfälld cyklist för fortkörning i Tranås

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 15:51 CEST

De senaste dagarna har det varit stort medialt intresse runt en cyklist som ska ha bli-
vit ertappad för att ha överskridigt gällande hastighetsgräns på Storgatan i Tranås.
– Mig veterligen har vi aldrig någonsin skrivit ut någon böteslapp till en cyklist för att
han eller hon har kört för fort, säger Åke Linnér, chef för närpolisområde Höglandet.
Var de här uppgifterna kommit ifrån vet jag inte.

Efter en hel del letande i Polisens olika system och efterforskningar bland poliser i yttre
tjänst som har arbetat med trafikövervakning den senaste tiden går det inte att hitta några
uppgifter om någon cyklist som ertappats för att ha kört för fort på Storgatan i Tranås.

– Det är en mycket märklig historia som fått genomslag i hela landet, fortsätter Åke Linnér.
Förutom genomgång av system och personlig kontakt med poliser har vi även tittat igenom
planeringen för på vilka tider och dagar vi genomfört trafikkontroller i Tranås och vi har
inte haft några sådan på Storgatan under hela maj, däremot på andra platser i Tranås.

Trots att ingen cyklist blivit bötfälld för fortkörning är det viktigt att komma ihåg att cykeln
är ett fordon och att även den omfattas av trafiklagstiftningen.

– Visst skulle vi kunna mäta upp hastigheten på hur fort en cyklist färdas men det är inte det
som vi har fokus på i första hand, påpekar Åke Linnér. Minst lika viktigt är att cyklister
följer de trafikregler som finns och att cykeln är rätt utrustad med bland annat belysning
och reflexer. Nu hoppas vi att de som cyklar gör det försiktigt med omtanke om både sig
själva och medtrafikanter.