Pharma Nord

Ingen fara från antioxidanter

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 15:54 CET


En välkänd dansk föreläsare, Erik Kirchheiner, sade en gång halvt på skämt att vetenskapliga tester av ingredienser skulle kunna utformas och tolkas för att visa på i stort sett vilken negativ effekt som helst. Om ämnet som testats inte befanns ha en toxisk effekt behövde man bara skaka provröret kraftfullt ytterligare några gånger, så skulle man säkert hitta några nybildade föreningar som kan orsaka att råttor får cancer.

Det är denna gamla anekdot man kommer att tänka på vid omnämnandet av en ny studie (1), som påstås visa att antioxidanter är farliga, eftersom de ökar tillväxten av lungcancer hos råttor.

Studien
I studien användes möss som genetiskt tagits fram för att utveckla lungcancer och som fick läkemedlet NAC, men eftersom det inte minskade tillväxten av cancertumörer beslutades det också att ge vitamin E. Det gavs som syntetiskt, vattenlösligt vitamin E i doser flera gånger högre än det normala intaget av vitamin E för möss. Vitamin E är vanligtvis ett fettlösligt vitamin med antioxidantaktivitet.

Mössen delades in i grupper, där en grupp som fick en dos på 12,5 mg vitamin E per kg kroppsvikt, och en andra grupp erhöll 61,5 mg vitamin E per kg kroppsvikt. Kontrollgruppen fick inga antioxidanter. Dosen av vitamin E motsvarar 875 mg respektive 4305 mg för en person som väger 70 kg. Man kan jämföra dessa doser med RDI för vitamin E som är 12 mg per dag för vuxna.

Studien visade att möss som hade fått NAC och E-vitamin utvecklade sin lungcancer tre gånger snabbare än normalt. Humana cancerceller i petriskålar omsattes på samma sätt. Forskarna förklarar detta genom att säga att även om antioxidanter kan minska mängden av skadat DNA, vilket är en av orsakerna till cancer, minskar antioxidanter också ett protein som kallas p53, vilket normalt minskar spridningen av cancer. P53 regleras genom mängden av skadat DNA i kroppen.

Motstridiga uppgifter
Men faktum är att vi har en studie från 2005 (2), som visar det motsatta resultatet av vad denna nya studie har funnit. Här har vi studerat möss som hade p53-genen helt utslagen och som också fått NAC. Man drog slutsatsen att NAC reducerar tillväxten av lungcancer och att antioxidanter har potentiellt värde både som förebyggande och behandling av cancer. Detta är intressant, eftersom forskarna i den nya, negativa testen skriver att NAC och E-vitamin endast minskar aktiviteten av p53-genen.

Slutsats
En helt nykter slutsats från denna studie kommer att vara: genetiskt modifierade möss med lungcancer kan dö snabbare om de får mycket höga doser av syntetiskt, vattenlösligt vitamin E och slemlösande läkemedel, NAC.

Det är väl känt att man inte kan extrapolera slutsatserna från möss till att gälla även för människor. Det finns helt enkelt för mycket skillnad i biokemi.

En studie med möss som fick Q10, som också är en antioxidant, har visat att de möss som fick Q10 i denna studie uppnådde en livslängd som motsvarar 145 mänskliga år. Från detta kan man inte dra slutsatsen att Q10-tillskott kan förlänga mänskligt liv.

Hypoteser
Det har också utförts studier som visar att C-vitamin har en gynnsam effekt på cancer och att det även kan förlänga överlevnaden vid terminalcancer fyra gånger. Avslutningsvis: att på grundval av detta dra slutsatsen att alla antioxidanter kommer att ha en liknande effekt som C-vitamin skulle vara ovetenskaplig och kommer aldrig att accepteras, men det är precis vad forskarna i den nya studien har gjort i sin agumentation. De kallar det en hypotes, vilket innebär att de gissar, och allt tyder på att de gissar fel.

Hälsofrämjande effekt av antioxidanter
Antioxidanter finns överallt i vår kost, och det är ett faktum att ju sundare vi äter, desto mer antioxidanter får vi. Många vetenskapliga studier med antioxidanter har visat att de bekämpar cancer, minskar hjärtsjukdomar, minskar dödligheten och mycket annat. Det är inte längre sedan än förra året då två stora vetenskapliga studier med antioxidanter - Q10 och selen - visade att både tillskott av Q10 ensamt och i kombination med selen minskade risken för hjärt-kärlsjukdom och död med ca. 50 procent.

Ref.
1.Sayin VI, et al. Antioxidants accelerate lung cancer progression in mice. Sci Transl Med. 2014;

(6): 221ra15
2.Sablina AA, et al. The antioxidant function of the p53 tumor suppressor. Nature Medicine 2005; 11: 1306-13.


Pharma Nord är ett av Europas ledande företag inom kosttillskott och naturläkemedel och läkemedel med naturligt ursprung. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför preparat med tonvikt på hög upptaglighet, säkerhet och dokumentation. Pharma Nords forskningsdatabas innehåller fler än 8 000 vetenskapliga studier, varav åtskilliga utförda på företagets egna preparat, vilket bildar ett fundament för produktutvecklingen.