Jakobsson Reklam & PR

Ingen fara med kolesterol i ägg

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 16:27 CEST

Ingen fara med kolesterol i ägg

Många undviker ägg därför att de är rädda för kolesterol. Drygt 30 års forskning har dock visat att du tryggt kan äta ägg utan att det påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Ägg har ett mycket högt innehåll av viktiga näringsämnen, vitaminer och mineral och är en användbar ingrediens i massor av olika maträtter.

Många internationella organisationer framhåller numera ägg som en naturlig och viktig del av en hälsosam kost1. Även det svenska Livsmedelsverket menar att ägg inte leder till några hälsorisker.

Kolesterol är en lipid, ett fettaktigt ämne som finns naturligt i vår kropp. Vi vet idag att vår kropp själv tillverkar det mesta kolesterolet och att kosten endast bidrar med en mindre del. Hos friska minskar kroppens egen produktion om man äter en kost med mycket kolesterol. Diabetiker och de som lider av familjär hyperkolesterolemi kan dock reagera annorlunda på kolesterol och bör därför rådgöra med sin läkare angående sina kostvanor. Friska personer kan tryggt äta ägg utan att oroa sig för kolesterolet.

En rad vetenskapliga studier visar att du kan njuta av ägg utan att behöva oroa dig för dess innehåll av kolesterol, några exempel:

  • Den största och mest omfattande studien rörande sambandet mellan konsumtion av ägg och förekomst av hjärt- kärl sjukdom publicerades 19992. I denna studie hade 177.000 personer följts under 8 till 14 år. Man fann ingen ökad risk hos de som konsumerade mer än ett ägg per dag, resultatet blev detsamma för den grupp som konsumerade två eller fler ägg per dag.
  • En genomgång i Journal of the American College of Nutrition3 år 2000 av 25 olika studier visar att ägg inte är kopplat till ökad risk för hjärt- kärlsjukdom bland friska män och kvinnor.
  • En sex veckor lång studie, utförd av forskare vid Yale Prevention Research Center år 20054, visade att om man adderar två ägg per dag till en även i övrigt hälsosam diet ökar inte kolesterolet bland unga och medelålders män och kvinnor som har normala eller till och med något förhöjda kolesterolvärden.
  • 2006 publicerades en studie i Nutrition Bullentin5 där man gått igenom 30 års samlad forskning och kommit fram till att ett dagligt intag av ägg inte påverkade kolesterolvärdena eller risken för hjärtsjukdom.

Det finns många läkare som ifrågasätter hela den så kallade kolesterolhypotesen, det vill säga att kolesterol överhuvudtaget skulle vara en indikator på hjärt- kärlsjukdom. Lundadocenten Ulf Ravnskov har exempelvis nyligen publicerat ännu en bok: ”Hur kolesterolmyten hålls vid liv”6. Professor Lars Werkö, professor emeritus Tore Scherstén och docent Ralf Sundberg publicerade 2009 en artikel i Svenska Dagbladet7 i vilken de menade att det var dags att förkasta hypotesen att högt kolesterolvärde är en riskfaktor för hjärtinfarkt.

1. Klein CJ. The scientific evidence and approach taken to establish guidelines for cholesterol intake in Australia, Canada, The United Kingdom, and The United States. LSRO. 2006 www.lsro.org. Accessed November 2006.

2. Hu FB, et al. A prospective study of egg consumption and risk of cardiovascular disease in men and women. JAMA. 1999; 281:1387-94

3. Kritchevsky S and Kritchevsky  D. Egg consumption and coronary heart disease: an epidemiological overview. J Am Coll Nutr. 2000; 19(5): 549S-555S

4. Katz DL, et al. Egg consumption and endothelial function: a randomized controlled crossover trial. Int J Cardiol. 2005; 99:65-70

5. Lee A and Griffin B. Dietary cholesterol, eggs and coronary heart disease risk in perspective. Nutrition Bullentin (British Nutrition Foundation). 2006; 31:21-27

6. Ravnskov U. Hur kolesterolmyten hålls vid liv. Pagina. Stockholm 2010

7. Werkö L, Scherstén T och Sundberg R. Är kolesterol en riskfaktor? Svenska Dagbladet, 14 juli 2009