Ekobrottsmyndigheten

Ingen förundersökning i samband med Old Mutuals bud på Skandia

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 16:33 CEST

Chefsåklagare Alf L Johansson har beslutat att inte inleda förundersökning beträffande anmälan om obehörigt röjande av insiderinformation i samband med Old Mutuals bud på Skandia.

Av nyhetsrapportering i massmedia, bl.a. den 16 september 2005, har framgått att Stockholmsbörsen till EBM anmält misstanke om obehörigt röjande av insiderinformation på grund av misstanke om läckor i samband med Old Mutuals bud på Försäkringsbolaget Skandia AB.

För att en förundersökning skall kunna inledas krävs det att beslutsunderlaget är sådant att det finns anledning att anta att det har förövats ett brott. Utöver vad som har framgått av anmälan har kompletterande uppgifter hämtats in och bedömts.

Av föreliggande beslutsunderlag framgår inte annat än att den information kring budet som kan ha röjts skett genom att den meddelats till massmedia varefter den har publicerats.

Röjande av insiderinformation till massmedia i publiceringssyfte faller under tryckfrihetsförordningen. Chefsåklagare Alf L Johansson har därför beslutat att inte inleda förundersökning eftersom det inte föreligger tillräcklig misstanke om att röjandet skulle ha skett på något annat sätt.


För ytterligare information, kontakta

Alf L Johansson, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten
Tel 08-762 01 67

Eva-Lisa Lennstrand, informationschef
Tel 08-762 00 17, 070-653 31 59