Stockholms stad

Ingen framtidstro i majoritetens budget

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 15:26 CEST

- Utebliven tillväxt, färre jobb och ökade bidrag ger ingen framtidstro i Stockholms stad. Det säger kristdemokraternas gruppledare Ewa Samuelsson i en kommentar till vänstermajoritetens budget som presenteras idag.
- Resultatet av majoritetens politik är att fortsatta besparingar kommer att behöva ske inom äldreomsorgen. De äldre kommer att drabbas av stramare biståndsbedömning och avveckling av servicehus.

Tillväxten och arbetslösheten
- Trots den uppgång i konjunkturen som nu är märkbar i hela landet lyckas inte majoriteten växla in några positiva effekter för Stockholms stad. Ungdomsarbetslösheten är fortsatt mycket hög och många ungdomar riskerar fastna i åtgärder istället för att få riktiga jobb. Socialbidragsberoendet minskar inte, staden kommer inte att nå målet om en halvering av bidragsberoendet. Istället för att vidta kraftfulla åtgärder reviderar man och skriver fram målet till 2006.

Trots skattehöjningen som genomfördes med 50 öre 2003 så minskar skatteintäkterna 2005.
- Det tillfälliga sysselsättningsstöd som regeringen ger, 83 miljoner
kr till staden, uppvägs med råge av stadens ökade kostnader för den tredje sjukveckan. Regeringen gör som vanligt, man ger med ena handen och tar tillbaka med den andra.

Förskolan
- Förskolepengen höjs i majoritetens förslag till budget men det beror i hög grad på regeringens statsbidrag till personalförstärkningar. Tyvärr bedömer jag att majoriteten inte kommer att nå målet om minskade barngrupper.

Äldreomsorgen
- Resultatet av majoritetens politik är att fortsatta besparingar kommer att behöva ske inom äldreomsorgen. De äldre kommer att drabbas av stramare biståndsbedömning och avveckling av servicehus. Arbetstidsförkortning ska omfatta fler personal inom äldreomsorgen.

- En utökad arbetstidsförkortning är att fokusera på fel sak. De pengarna kunde satsas på ökad kvalitet istället. Avslöjandena av Stiftelsen Äldrecentrum om att många äldre svälter måste tas på största allvar.